Leren van kaarten
25-03-2020 Aanrijding op de bouwweg
Aanleiding

Op 16 maart 2020 vond een ernstig ongeval plaats op de bouwweg van een uitbreidingsplan. Het betreft het aanrijden van een persoon door een achteruitrijdend voertuig. Het slachtoffer liep daarbij ernstige letsels op en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Situatie op het bouwterrein
Het betreft een gebiedsontwikkeling waar meerdere aannemers op elk een eigen plot woningen realiseren in opdracht van dezelfde opdrachtgever. De bouwwegen worden gezamenlijk gebruikt en vallen onder de VG-coördinatieverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

Het ongeval heeft plaats gevonden op de bouwweg, welke deels geblokkeerd werd door een geparkeerde vrachtwagen. De veroorzaker van het ongeval is werkzaam bij een onderaannemer van hoofdaannemer 1, het slachtoffer is werkzaam bij een onderaannemer van hoofdaannemer 2.

Zelf ZIEN - Wat is er gebeurd

Een persoon met bijrijder rijdt met een werkbus met geblindeerde achterramen over de bouwweg naar zijn werkplek. De beoogde route wordt belemmerd door een ladende/lossende vrachtwagen. In eerste instantie wordt een poging gedaan langs de vrachtwagen te manoeuvreren echter dit lukt niet. De bestuurder van de bus besluit achteruit te rijden. De bijrijder blijft hierbij in de auto. 

Het slachtoffer loopt op enig moment vanuit een zijpad de bouwweg op en loopt dan achter de auto in dezelfde richting als de rijrichting van de werkbus. Hij bevindt zich daarbij buiten het blikveld van de chauffeur. 

De werkbus raakt het slachtoffer van achteren en hij wordt daarbij overreden. Het slachtoffer heeft voor zover nu vastgesteld kan worden geen uitwijkbeweging gemaakt.