Leren van kaarten
13-06-2023 Voorkomen van omvallen OV-mast
Aanleiding

Het was een moment van geluk bij een ongeluk op het operationele busstation, dat afgeschermd was met bouwhekken. Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein is plotseling een gecombineerde camera/ov mast omgevallen.

Wat de situatie bijzonder maakt, is dat op het moment van de val de medewerkers net aan het pauzeren waren. 

Hierdoor is er gelukkig geen enkel persoonlijk letsel opgetreden. Bovendien kunnen we opgelucht ademhalen, omdat er geen sprake is van materiële schade. De mast viel namelijk in de richting van het afgezette deel van het busstation.


De groene mast is in het verlengde van het terrein gevallen zoals zichtbaar op de foto hiernaast.

Tevens zijn de verschillende maaiveld niveaus zichtbaar, zand was het oorspronkelijke niveau, daarna korrel en daarna grond.

Al met al waren er al veel grondroerende werkzaamheden geweest om/nabij de verschillende masten.

Oorzaakanalyse
  1. Onregelmatig afgegraven maaiveld: Het maaiveld is op verschillende momenten en op verschillende niveaus afgegraven. Dit creëerde een ongelijke ondergrond en mogelijk instabiele omstandigheden voor de verankering van de mast.

  2. Ongunstige beïnvloeding van de verankering: Door het onregelmatig afgegraven maaiveld werd de verankering van de mast ongunstig beïnvloed. Dit kan hebben geleid tot verminderde stabiliteit en uiteindelijk tot de val van de mast.

  3. Gebrek aan bewustzijn bij medewerkers: De medewerkers waren zich mogelijk niet bewust van het gevaar dat verbonden was aan de onstabiele verankering van de mast. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan communicatie over de eerdere handelingen die het maaiveld hadden beïnvloed.

  4. Onbekendheid met voorgaande werkzaamheden: De medewerkers waren niet op de hoogte van de voorgaande afgravingen en andere handelingen die hadden plaatsgevonden op het maaiveld. Hierdoor misten ze cruciale informatie over de mogelijke risico's en instabiliteit van de omgeving.


Hoewel de weersomstandigheden gunstig waren, heeft het incident plaatsgevonden door de combinatie van het onregelmatig afgegraven maaiveld, de ongunstige beïnvloeding van de verankering, het gebrek aan bewustzijn bij de medewerkers en hun onbekendheid met voorgaande werkzaamheden. Deze factoren hebben bijgedragen aan de val van de mast.
Zelf ZIEN

Inspecteer voorafgaand aan de werkzaamheden de omgeving, stel je op de hoogte van de plaatsingsaanwijzing voor masten in het algemeen.

Beoordeel de stabiliteit van het maaiveld rondom de masten

Let op eventuele andere potentiële gevaren, zoals instabiele grond, scherpe objecten, spoeling of zichtbare beschadigingen die een negatieve invloed kunnen hebben.

Actief HANDELEN

Roep de hulp in van professionals:

Indien nodig, raadpleeg experts op het gebied van techniek, constructieve veiligheid of arbeidsveiligheid om de situatie verder te beoordelen en de nodige maatregelen te (laten) treffen.

Mocht zich toch een soortgelijk voorval voordoen;

  1. Veiligheid eerst: Zorg ervoor dat je eigen veiligheid en die van anderen gewaarborgd is voordat je actie onderneemt. Schat de situatie in en beoordeel of er direct gevaar is voor letsel.

  2. Meld de situatie: Breng direct je leidinggevende of verantwoordelijke op de hoogte van de gevaarlijke situatie of incident. Geef duidelijke informatie over de locatie en de omstandigheden.

  1. Documenteer de situatie: Maak foto's of video's van de gevaarlijke situatie of het incident en ook van de omgeving voor eventuele verzekeringsclaims of verdere evaluatie van het incident.

  2. Rapporteer het incident: Documenteer het incident middels een SAVE melding. Beschrijf de gebeurtenissen nauwkeurig, inclusief de oorzaken en gevolgen, evenals de genomen acties.

Samen LEREN

Gebruik het incident als een leermoment om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. 

Identificeer mogelijke verbeteringen in de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen en communicatie

Onthoud altijd dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Als je twijfelt over de veiligheid van de situatie, neem dan geen risico's en wacht op hulp of verdere instructies van je leidinggevende.