Leren van kaarten
Vraachtwagenchaffeur haalt vinger open aan bouwhek
Aanleiding

Tijdens het uitvoeren van zuigwerkzaamheden heeft een vrachtwagenchauffeur zijn vinger opgehaald aan het bouwhek.


Oorzaakanalyse

Tijdens het uitvoeren van zuigwerkzaamheden in Den Haag is een vrachtwagenchauffeur gewond geraakt aan zijn vinger. Bij het opzuigen met de zuigwagen moet de chauffeur regelmatig de filters controleren om te voorkomen dat deze verstopt raken. Hiervoor moet de chauffeur op het achterbordes klimmen waarbij hij de filters kan controleren. Na het controleren van deze filters stapt de chauffeur af van het bordes (1.10m hoog) waarbij hij zich vast wilt houden aan het aanwezige bouwhek wat op locatie aanwezig is. Tijdens het afstappen van het bordes is hij via de staander naar beneden gegleden. Hierbij heeft de chauffeur zijn wijsvinger heeft opengehaald aan het uitstekende gaaswerk van het bouwhek.

Direct na het ongeval genomen preventieve maatregelen:

  • Werk stilgelegd en EHBO-toegepast door Uitvoerder;
  • Bezoek huisarts en SEH (Ziekenhuis);
  • Werknemer heeft bij terugkomst het werk weer hervat met verband en hechtingen.
Zelf ZIEN

Tijdens het uitvoeren van zuigwerkzaamheden moet de chauffeur tussentijds controleren op verstoptheid van de filters voor een goede werking en zuigkracht. Om deze filters te controleren moet de chauffeur op het bordes van de zuigwagen klimmen (1.10m hoog). Doordat er geen juiste opstap en/of ladder aanwezig is op de zuigwagen zorgt dit voor een gevaarlijke manoeuvre die dagelijks meerdere keren uitgevoerd wordt. Doordat het bordes een hoogte heeft van 1.10m is dit te hoog voor een normale op- en afstap.

Gevolgen

Doordat er geen juiste op- en afstap van het bordes aanwezig is, is het bouwhek gebruikt als leuning om stabiliteit te krijgen en veilig van het bordes af te stappen. Hierbij heeft de chauffeur de staander van het bouwhek gebruikt en is hierbij naar beneden gegleden waarbij hij zichzelf heeft opengehaald aan de uiteindes van het bouwgaas. 

Actief HANDELEN
  • Werk direct stopgezet;
  • Op locatie EHBO toegepast;
  • Slachtoffer direct naar het ziekenhuis (SEH) gebracht;
  • SAVE-Melding gemaakt en HSE op de hoogte gesteld.
Samen LEREN
  • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) adequaat toepassen voor aanvang werkzaamheden

Advies bestaat uit de volgende punten:
  • Elektronische melding (geluidsignaal, pop-up) om op afstand te kunnen controleren wanneer de filters verstopt raken en/of de zuigkracht afneemt.
  • De zuigwagens met een trap en/of leuning voorzien om het bordes veilig te kunnen betreden. Dit is nu te hoog waardoor er meerdere keren per dag een gevaarlijke handeling wordt uitgevoerd.