Leren van kaarten
23-05-2022 Ik heb een gasleiding geraakt. Wat nu?
Aanleiding

Op 23 mei 2022 is een ingehuurde medewerker van De Boer en van der Weide per ambulance afgevoerd van het werk nadat hij schijnbaar onwel was geworden na het inademen van gas. De dienstleiding gas onder het trottoir was tijdens handmatige graafwerkzaamheden lek geraakt. De graafwerkzaamheden worden door de aanwezigheid van veel boomwortels bemoeilijkt. 

Later is gebleken dat de medewerker al een verleden heeft met hartproblemen en dat de acute klachten geen relatie hebben met de gasuitstroom.


Oorzaakanalyse

Uit de gesprekken met Hoofduitvoerder, uitvoerder en grondwerkers is het volgende gebleken: 

Tijdens de graafwerkzaamheden t.b.v. rioleringswerkzaamheden is een gasdienstleiding naar de woning geraakt. Door de aanwezigheid van veel boomwortels werd er handmatig gegraven. Na het raken van de gasleiding heeft de medewerker met behulp van tape geprobeerd de gasuitstroom zelf te stoppen. Hierbij is de nodige stress ontstaan. Hierna is de netwerkbeheerder in kennis gesteld. Na enige tijd gaf de medewerker aan zijn collega- en toevalligerwijs zijn zwager aan dat hij zich niet lekker voelde. De medewerker is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hier is vastgesteld dat de klachten zijn voortgekomen uit al bestaande achterliggende klachten en er vooralsnog geen sprake is van een relatie met de gasuitstroom. 

Tijdens de interviews is echter gebleken dat de (gezondheids-) gevaren in relatie tot gasuitstroom onvoldoende of in het geheel niet bekend waren.

Actief HANDELEN

Krijg jij tijdens jouw werk onverwachts te maken met gasuitstroming? Onderdruk dan je eerste instinct om de uitstroom te stoppen. Hoewel goedbedoeld, is dit levensgevaarlijk!

  • Zorg direct dat je zo snel mogelijk jouw werkplek verlaat en jij je buiten de gevarenzone bevindt (gasconcentratie meer dan 10% LEL).
  • Markeer de gevarenzone en zet hem af. Neem vervolgens direct contact op met jouw uitvoerder.
  • Informeer hulpdiensten (politie en/of brandweer) als dit nodig is.
  • Bel 0800-9009 (gratis) voor melding bij de netbeheerder en eventueel 112.
  • In de buurt van bebouwing is er kans op gasophoping: waarschuw altijd de brandweer! Zet de schadelocatie af en houd mensen op veilige afstand.
  • Wees alert op ontstekingsbronnen.
  • Dek een gaslek nooit af, want je weet niet welke weg het gas dan weet te vinden.
  • Kortom, krijg je te maken met een onverwachte gasuitstroom ga niet zelf proberen de lekkage te stoppen. Daar hebben de Netwerkbeheerders specialisten voor.Samen LEREN

Ten slotte we hebben over het algemeen in de thuissituatie ook te maken met gas. Dit gas is net zo gevaarlijk als op je werk. Thuis een lekkage voor de meter. Handel als hiervoor besproken. Na de meter, draai de gaskraan bij de meter dicht en laat een specialist komen.