Leren van kaarten
18-03-2021 Opslag van gevaarlijke stoffen
Aanleiding

Door het verkeerd opslaan van gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan lekkage van olieachtige producten wat een gladde vloer k​​​​​​​an veroorzaken. Of lekkage van gassen waardoor explosieve situaties kunnen ontstaan. Daarnaast kan door een combinatie van verschillende soorten gevaarlijke stoffen een gevaarlijke situatie veroorzaken.

Oorzaakanalyse

Gevaarlijke stoffen die in opslag staan of wachten op afvoer moeten in een opslagvoorziening zoals een brandwerende kast, opslagcontainer e.d. opgeslagen worden. Deze opslag moet ook aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast is het belangrijk om gevaarlijke stoffen altijd in een lekbak op te slaan. Helaas gaat dit nog niet altijd goed.

Zelf ZIEN

Hieronder zie je twee voorbeelden uit de praktijk waarbij de gevaarlijke stoffen niet in een lekbak staan. Ook zie je op de middelste foto dat er brandgevaarlijke stoffen opgeslagen staan naast kleine drukhouders, namelijk spuitbussen. Op de foto rechts zien we een vatenopslag zoals bedoeld. Deze staat echter te vol met materieel. De lekbak onderin de vatenopslag moet 110% capaciteit van de opgeslagen middelen hebben

+   De stoffen staan bij elkaar opgeslagen      

-    Te veel gevaarlijke stoffen voor de opslag

-    Deze lekbak gebruik je alleen voor transport


+  Netjes gesorteerd

-   Drukhouders en randbare stoffen bij elkaar

-   Geen lekbak gebruikt

+ Gebruik gemaakt van de vatenopslag

-  Te veel middelen

-  Geen gevaren etiketten op de buitenkant opslag ​​​​​​​

Actief HANDELEN

Hoe sla ik het op?

Gevaarlijke stoffen sla je op in een opslagvoorziening zoals een brandwerende kast, opslagcontainer, lekbak, gasflessenkooi e.d.

De opslag moet wel aan eisen voldoen:

  • Als de werkvoorraad bestaat uit 50 liter gevaarlijke vloeistof of meer, dan moet de verpakking boven een vloeistofdichte lekbak zijn geplaatst, of een gelijkwaardige voorziening;
  • In een opslagkast mag maximaal 150 liter worden opgeslagen;
  • In een container mag maximaal 500 liter worden opgeslagen;
  • Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.

De opslagvoorziening moet:

  • Afgesloten zijn en worden geventileerd op de buitenlucht;
  • Voorzien zijn van het pictogram of de tekst “ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN”;
  • Schoon worden gehouden.

De verpakking moet:

  • Van de opgeslagen stoffen in goede staat zijn;
  • Zijn voorzien van adequate aanduiding (gevaarsymbolen, etiketten).​​​​​​​
Samen LEREN

Hieronder zie je twee voorbeelden van een opslagvoorziening van Dura Vermeer die goedgekeurd zijn voor tijdelijke opslag. Alle opslag voorzieningen van Dura Vermeer zijn te bestellen via Materieel.duravermeer.nl