Leren van kaarten
17-08-2023 Geraakt door plots vrijkomende druk (smeermiddel)
Wat is er gebeurd?

Op 1 augustus heeft er op één van onze projecten een ongeval plaatsgevonden waarbij een medewerker van een van onze partnerbedrijven ernstig gewond is geraakt. De medewerker verrichte reparatiewerkzaamheden aan het onderstel van een graafmachine. Hij was er echter niet van op de hoogte dat het onderdeel waar hij aan werkte onder hoge druk (180 bar) stond. De medewerker wilde een smeernippel losdraaien welke plotseling met grote kracht loskwam en hem in het gezicht raakte. Ook kreeg hij door de vrijkomende energie het smeervet onder hoge druk in de opgelopen verwondingen in zijn gezicht en via de mond in zijn slokdarm en longen wat hem ernstig heeft verwond. De medewerker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij geopereerd is en er wacht hem nog een lange revalidatie.

Actief HANDELEN

Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het ongevalsonderzoek, willen wij dan ook benadrukken dat het verrichten van werkzaamheden aan materieel en/of materiaal alleen uitgevoerd mag worden wanneer je hiertoe bent opgeleid of een passende instructie hebt gehad. Zoals ook is toegelicht in de “Line of Fire” veiligheidscampagne is vrijkomende energie bij het werken aan leidingen of machines onder druk een groot risico.

Zoals is aangegeven in het bijgevoegde voorbeeld van de technische handleiding is er bij onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vaak sprake van risico op letsel indien de werkzaamheden niet correct worden uitgevoerd. Denk dus aan de LMRA als je werkzaamheden uitvoert en als je niet weet wat je moet doen, doe het dan niet en laat het doen door een bevoegde collega.

Meer risico's bij vrijkomende energie

Behalve bij het verrichten van werkzaamheden aan materieel onder druk kan vrijkomende energie in ook in verschillende andere vormen plaatsvinden, zoals:

> Hoogspanningskabels: kans op overslag als je te dicht in de buurt komt.
> Elektriciteitskabels: kans op explosie als je de kabel raakt met een graafmachine.
> Werken aan installaties: kans op een vlamboog.
> Leidingen onder druk: kans op plots vrijkomend stoom, water, (smeer)middelen, etc.
> Werken met luchtdruk: plots wegschietende leidingen of materieel.

Het gevaar van plots vrijkomende energie is dat het vaak onzichtbaar is. Elektriciteit hoor je bijvoorbeeld niet, zie je niet en ruik je niet en het gevaar kan levensbedreigend zijn.  Een klein beetje elektriciteit voel je niet of nauwelijks. Maar stroom hoger dan 30 mA kan leiden tot ademhalingsproblemen, verbranding en ernstige hartritmestoornissen. Je kan daaraan overlijden wanneer er niet op tijd een arts bij is. 

Dit risico van de 'onzichtbaar opgesloten energie' komt dus ook voor bij arbeidsmiddelen en materieel waar hydraulische of luchtdruk op kan staan. Laat onderhoud of reparaties daarom altijd uitvoeren door een deskundige die hiervoor is opgeleid of iemand die van een deskundige een instructie heeft gehad.

Heb je vragen over deze Leren van kaart of een ander veiligheidsvraagstuk? Neem contact op met je leidinggevende, de veiligheidsadviseur op stuur een berichtje naar veiligheid@duravermeer.nl.