Leren van kaarten
23-01-2023 Gevaar voor vallend ijs in de nabijheid van windmolens
Aanleiding

Bij de start van fase 2 van project Windplan Blauw, vraagt de veiligheidskundige van het project hoe de veiligheid van de projectmedewerkers is gegarandeerd wanneer er sprake is van ijsafzetting op de bladen en/of turbine van de windmolens. Aangezien het winter is en de temperaturen onder nul komen was dit een relevante vraag. Dit risico bleek niet bekend te zijn bij het projectteam, de veiligheidskundige (VK) neemt hierop contact op met de veiligheidsafdeling van de opdrachtgever (OG) m.b.t. het risico op vallend ijs en welke beheersmaatregelen hieraan verbonden zijn.


Op 26 januari 2023 wordt de uitvoerder gebeld dat er brokken ijs van de bladen van de windmolens naar beneden vallen.Oorzaakanalyse

Door de lage temperaturen in combinatie met "natte" neerslag (regen, sneeuw of ijzel) of een hoge luchtvochtigheid is er kans dat er ijsafzetting plaatsvind op de turbine en bladen van de windmolens. Met het oog op dit risico zijn enkele molens uitgerust met een ijs-detectiesysteem (in geval van ijsvorming worden molens op kritische locaties uit bedrijf genomen zodat er geen risico plaatsvind voor verkeer, naburige panden, enz.) Wanneer een windpark in bedrijf genomen wordt (opgeleverd) loopt dit communicatieproces via de assetmanager. Er was echter geen rekening gehouden met de huidige productiefase, het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen tijdens de testfase van de windmolens. Hierbij bevinden de werkzaamheden zich in de nabijheid van de windmolens en dus in de risico-zone wanneer er sprake is van of kans op vallend ijs. 

Zelf ZIEN

Donderdag 26 januari 2023 wordt de uitvoerder van Windpark Blauw gebeld door medewerkers van het project, met de mededeling dat er brokken ijs van de bladen van de windmolens naar beneden vallen (meerdere locaties). In overleg worden de werkzaamheden in de nabijheid van molens direct gestaakt, uitvoerder neemt vervolgens contact op met veiligheidskundige en gaat de bouwlocatie langs om de situatie in kaart te brengen.  

Gevolgen

Wanneer er een brok ijs naar benden valt van grote hoogte is er een aanzienlijk risico op:

  • Lichamelijk letsel;
  • Materiële schade.
Actief HANDELEN

De wijze van handelen van de medewerkers was de enige juiste; Direct stoppen met de werkzaamheden en contact opnemen met de uitvoering. 

Uitvoerder belt direct met veiligheidskundige om de situatie door te geven en of de VK contact wil opnemen met OG en Topwind (beheerders ijs-detectiesysteem).

Na enkele uren de werklocaties gecheckt, geconstateerd dat er geen sprake meer was van vallende brokken ijs, contact opgenomen met VK, VK checkt of Topwind de molens weer in bedrijf heeft genomen. Na deze controle de werkzaamheden weer hervat.

VK heeft tijdens winterse omstandigheden afgesproken met Topwind dat hij meegenomen wordt in de automatische mailwisseling wanneer er kans is op ijsvorming of daadwerkelijk ijsvorming op de molens van Windplan Blauw. Tevens heeft de VK het telefoonnummer van de controlroom van Topwind wanneer er twijfel is over de situatie.

Samen LEREN

Naar aanleiding van de diverse vragen omtrent het ijs-detectiesysteem en de kans op gevaar van vallende brokken ijs is er een meeting geweest waarin door Topwind werd uitgelegd hoe en wat er gebeurt wanneer er kans is op vallend ijs en wat te doen. 

Wanneer er sprake is van kans op "natte" neerslag (regen, sneeuw of ijzel) of een hoge luchtvochtigheid in combinatie met vorst is er dus kans dat er ijsafzetting plaatsvind op de turbine en bladen van de windmolens. Neem dit mee in de project RI&E en zorg ervoor dat er contact met de opdrachtgever is wanneer deze (weer-)condities zich voordoen.

Van de informatie gekregen uit de diverse overleggen met Topwind wordt er een toolbox met betrekking tot het gevaar van vallend ijs vanaf de bladen en turbines van windmolens gemaakt.