Leren van kaarten
Beschrijving van het incident

Op één van onze projecten is er een minigraver omgevallen. Hierbij heeft de machinist gelukkig geen letsel opgelopen en was er geen schade of milieuverontreiniging.

De machinist heeft ‘s ochtends de opdracht gekregen van de uitvoerder om een geul te graven aan de bovenzijde van een talud. Om te starten met zijn werk moest de machinist eerst bovenlangs het talud rijden.

De machinist kwam op zijn geplande route een gegraven gat tegen, waarna hij heeft besloten om via de onderzijde van het talud om dit gat heen te rijden. Aan de onderzijde van het talud is de machinist echter in een duiker gereden, weggezakt en is de minigraver omgevallen. De duiker was niet goed zichtbaar door de aanwezige begroeiing.

Oorzaak van het incident: 
Minigraver rijdt in een duiker (niet te zien door de begroeiing)

Gedragsoorzaak
Inschattingsfout

Maatregelen

  1. Toolbox over veilig werken met een minigraver.
  2. ZHL-poster over het incident.
Schematische weergave van de geplande route van de minigraver (blauw) en de genomen, afwijkende route waarna de minigraver omvalt (rood)
Zelf ZIEN

Minigravers hebben de eigenschap snel om te vallen. Minigravers hebben een smalle basis, een redelijk hoog zwaartepunt en rijden veel langs gaten, sleuven en geulen. Wees je bewust van de eigenschappen van een minigraver en houd rekening met de te kiezen werkmethode.

Actief HANDELEN
  1. Zorg ervoor dat de minigraver op een effen en stabiele ondergrond kan rijden.
  2. Laat indien nodig een grondwerker de minigraver begeleiden.
Samen LEREN
  1. Bij een afwijkende situatie, voer een LMRA uit.
  2. Beoordeel opnieuw de risico’s af en zorg voor een veilige werkmethode.
  3. Als het werk niet veilig uitgevoerd kan worden zoals bedacht, ga terug naar je leidinggevende(n) en bepaal een nieuwe werkmethode.