Leren van kaarten
2023 Voorkomen van ernstige ongevallen
Aanleiding

Er is veel aandacht voor veiligheid bij Dura Vermeer. Desondanks hebben er in de zomerperiode een aantal ongevallen voorgedaan waarbij een aantal medewerkers ernstig gewond is geraakt. Vandaag willen we de incidenten toelichten, onze zorg uitspreken en jullie informeren over een aantal maatregelen die we gaan nemen.

Incidenten

De vier onderstaande incidenten hebben alle drie tot letsel geleid bij de betrokken medewerker, waarbij twee medewerkers langere tijd in het ziekenhuis zijn behandeld. 

Bij een project in Den Haag is een medewerker bekneld geraakt bij hijswerkzaamheden. Voor de werkzaamheden is op dat project gebruik gemaakt van een minigraver die met een kraan moest worden verplaatst. De kraanmachinist had geen zich op de minigraver en de minigraver hing niet direct onder de hijskraan. Bij het hijsen is de minigraver gaan zwenken en heeft de medewerker die tussen de minigraver en een damwand stond, bekneld. 

Op een project in Rotterdam is een medewerker ernstig gewond geraakt doordat smeermiddel onder hoge druk is vrijgekomen. Voor het rooien van bomen t.b.v. bouwrijp maken terrein wordt er een rupskraan met rubberen rupsen ingezet. Op een gegeven moment loopt één van de rupsen van het loopwerk waardoor de kraan niet meer inzetbaar is. Om ruimte te krijgen om de rups weer terug te plaatsen, dient de druk van het spanwiel gehaald te worden. Hiervoor dient een speciaal hiervoor aangebrachte bout deels losgedraaid te worden. Deze bout zat achter een staalplaat en was met de aanwezige ringsleutels niet los te draaien. Hierop wordt besloten de smeernippel los te draaien. Zodra de smeernippel wordt losgedraaid vliegt de smeernippel met ringsleutel en het vet uit de machine en schiet door de druk van 180 bar in het (onder)gezicht en lichaam van de medewerker waarbij hij ernstig gewond raakt.

Op een ander project in Rotterdam is een medewerker ernstig gewond geraakt doordat hij in een niet-afgedekte put is gestapt. De put bevind zich in een slecht verlichtte tunnelbuis: de put was eerder wel afgedekt maar is opengemaakt voor andere werkzaamheden en vervolgens niet meer afgedekt.

Op een wegenbouwproject heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtauto en een freesmachine. De vrachtauto was volgeladen met freesmateriaal en wilde het werkvak verlaten. Even verderop stond er een freesmachine op rijstrook 1 om afgevoerd tr worden. Door plaatselijk dichte mist zag de chauffeur niet dat er een freesmachine op rijstrook 1 stond: de chauffeur kon niet meer uitwijken waardoor er een aanrijding plaatsvond. De machinist van de freesmachine stond naast de machine en is hierbij geraakt en zwaar gewond geraakt. 

Extra aandacht voor veiligheid

Deze ongevallen bewijzen maar weer dat ondanks alles wat we aan veiligheid doen, onze werkzaamheden nog steeds erg risicovol zijn. Heb daarom in de komende tijd extra aandacht voor de veiligheid van jezelf en van je collega’s, want alleen samen kunnen we veilig werken.

Het begint allemaal bij Zien: herken je de risico’s en zijn de goede maatregelen genomen? Stel jezelf die vraag, maar daag je collega’s daar ook op uit. Wat kan er misgaan? Hebben we echt scherp hoe we het werk willen uitvoeren, welke maatregelen er nodig zijn én zijn die dan ook genomen? Dat geldt niet alleen voor de uitvoering, maar juist ook in tenderfase en de werkvoorbereiding. Wij hebben die scherpte bij complexe projecten, we moeten die focus ook vasthouden wanneer er minder druk is. 

Het is daarbij ontzettend belangrijk om ook het werk te onderbreken als de veiligheid niet meer geborgd is. Als de omstandigheden wijzigen, maak een nieuw plan en stem dat onderling af. 

We gaan een drukke periode in waarin we nog veel werkzaamheden uit gaan voeren; samenwerking en scherpte zijn daarin de sleutel. Om elkaar te helpen in het herkennen van risico's en het tijdig aanspreken van elkaar of het onderbreken van de werkzaamheden, organiseren wij op 9 oktober een extra dag van de veiligheid. Ook zullen we extra controleren en handhaven op de basisveiligheidsregels op onze projecten, om er samen voor te zorgen dat er geen ongevallen met verzuim meer plaatsvinden.