Leren van kaarten
06-04-2021 Verplicht in-/uitscannen DVP-pas op ProRail-terreinen
Aanleiding

Bij meerdere controles van inspecteurs van railAlert is geconstateerd dat niet altijd medewerkers worden aangemeld op een werk middels het inscannen van een DVP-pas. De geldigheid van pas wordt wel geverifieerd door het scannen van de DVP-pas, de aanwezigheid op een project / een werk wordt enkel geregistreerd door intekenlijsten.

Waarom verplichting tot inscannen Digitaal Veiligheidspaspoort?

Eind februari 2020 is de aanmeld-werkmethode in de regelgeving gewijzigd. Vanaf maart 2020 dient ook de aanwezigheid tijdens werkzaamheden geregistreerd te zijn in de DVP-app. Reden? Meer zicht krijgen op werk- en rusttijden in de railbranche. 

Om een juiste weergave van de rusttijden te kunnen meten en niet het risico te lopen op een verbod om te mogen werken, is ieder verplicht zich digitaal aan te melden door middel van zijn DVP-pas en ervoor zorg te dragen dat er ook correct wordt afgemeld. De door de aannemers gebruikte intekenlijsten vervangen niet de plicht tot het digitaal aanmelden door middel van de DVP-pas.

ZIEN: Wie hebben er een Digitaal Veiligheidspaspoort nodig?

Voor wie is een een Digitaal Veiligheidspaspoort verplicht?

HeavyRail (trein)

Iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in gevarenzone A, nabijheidszone B of op een bouwplaats van ProRail.

LightRail (metro/tram)

Metro: Iedereen die zich op de metrobaan begeeft (uitgezonderd: bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten en overheidshulpdiensten) + iedereen die op het metroperron.

Tram: Iedereen die werkzaamheden verricht als veiligheidspersoon tram (vhp-tram).

HANDELEN: Waar moet ik me laten in- en uitscannen?

Tijdens een buitendienststelling:

 1. Aanmelden bij de LWB'er.
 2. DVP-pas laten inscannen.
 3. Veiligheidsinstructie aan de hand van de werkplekonttrekkingstekening (WOT).
 4. Melden bij uitvoering voor startwerkinstructie en tekenen voor begrepen.
 5. Na de werkzaamheden afmelden bij de uitvoering en LWB'er (laten uitscannen).

Tijdens een reguliere werkzaamheden:
 1. Melden bij de uitvoering (uitvoerder of voorman).
 2. DVP-pas laten inscannen.
 3. Startwerkinstructie ontvangen en tekenen voor begrepen.
 4. Na de werkzaamheden afmelden bij de uitvoering en daar laten uitscannen.
LEREN: Hoe werkt het in- en uitscannen van een DVP?

Alle (hoofd)uitvoerders, projectcoördinatoren en voormannen zijn bevoegd om een DVP in- en uit te scannen.

Hoe scan je een DVP-pas?

 1. Open de mobiele DVP-app. De eerste keer dat je de app opent, moet je inloggen met je DVP-account.
 2. Tik onderin beeld op de knop ‘Scan pas’.
 3. Selecteer het werkgebied (trein/metro/tram).
 4. De camera wordt opgestart.
 5. Vraag de pashouder om de DVP-pas te tonen.
 6. Richt de telefoon op de QR-code van de pas, zodat de QR-code goed in beeld komt. De camera moet soms even scherpstellen, dit kan een paar seconden duren.
 7. Als de camera de QR-code heeft gevonden, dan scant hij automatisch, daar hoef je verder niets voor te doen.

Groen scherm

Na een goede scan verschijnt het digitaal veiligheidspaspoort van de pashouder op het scherm. Een groen scherm betekent: toegang.

Rood scherm

Als een pashouder geen toegang heeft, dan wordt het scherm rood. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het certificaat van de pashouder voor toegang tot dit werkgebied is bijvoorbeeld verlopen.

Rood klokje

Het klokje registreert de rusttijden op de DVP pas. Een groene klok betekent dat er voldoende rusttijd is genomen tussen twee diensten. Een rood klokje betekent dat de medewerker onvoldoende rust heeft genoten tussen twee diensten. Dit betekent dat de werkgever bepaalt of de medewerker zijn werkzaamheden mag aanvangen.

Tot slot

Het in- en uitscannen is bedoeld om aanwezigheid te registreren en daarbij zicht te krijgen op de werk- en rusttijden. 

Het inscannen van een digitaal veiligheidspaspoort is géén vervanging van een startwerkinstructie, een instructie FA of anderzijds. 

Deze Leren van Kaart is opgesteld door de afd. QHSE van Dura Vermeer Railinfra. 
Bij vragen over deze kaart kan je contact opnemen met zienhandelenleren@duravermeer.nl. 

ZIEN - HANDELEN - LEREN