Leren van kaarten
07-07-2021 Kabelschade door werkzaamheden
Aanleiding

Op project Waalhaven zijn er in de nacht van zaterdag 26-06-2021 op zondag 27-06-2021 proefsleuven gegraven om de ondergrondse infra inzichtelijk te maken voor verdere werkzaamheden van het project.


Oorzaakanalyse

Doordat het grondwater peil hoog was op de werklocatie hadden de medewerkers geen goed zicht op de aanwezige kabels in de geul en is door de medewerkers besloten om voorzichtig verder te gaan met de werkzaamheden zoals deze gepland waren.

Zelf ZIEN

Bij afwijkende omstandigheden dient er eerst gekeken te worden of de bron van de afwijking niet weggenomen kan worden (wegpompen grondwater) voordat men volgens de planning verder gaat met de werkzaamheden. Bij twijfel neemt men contact op met de leidinggevende.

Gevolgen

Dooradat er onvoldoende zicht op de situatie was door het hoge grondwater is de stuurkabel van wissel 7 geraakt en hierbij volledig doorgescheurd.

Actief HANDELEN

Nadat de stuurkabel is geraakt is er door de uitvoerder opdracht gegeven om het kabeltracé te volgen totdat men de merkbanden inzichtelijk had. Nadat men de merkbanden had gevonden is er overleg geweest tussen de project LLV en de LWB van de PCA waarna duidelijk werd dat de PCA geen capaciteit had om de schade tijdig te herstellen. Hierna is besloten om de onderaannemer de kabel te laten lassen waarbij verzuimd is om de MKS (meldkamer spoor) op de hoogte te brengen. Nadat de kabel gelast was heeft men in overleg met LWB en treindienstleider het wissel getest maar is verzuimd om een gehele ACP uit te voeren.


Samen LEREN

Bij afwijkingen in het werkveld worden eerst de risico's bekeken en besproken, zorgt men dat de actuele werkplannen inzichtelijk zijn en kent men het calamiteitenplan. In dit geval hadden we de PCA kunnen ondersteunen bij het herstel van de schade, maar had de PCA ten alle tijden de verantwoordelijkheid moeten krijgen als het gaat om het testen.