Leren van kaarten
Aanleiding

Tijdens asfalt werkzaamheden heeft een medewerker van de asfaltploeg zijn kniebanden verrekt. De betreffende medewerker stapte tijdens de werkzaamheden over een in de berm liggend schrikhek heen en verzwikte daarbij zijn enkel. Om een val te voorkomen maakte hij een corrigerende beweging en verdraaide hierbij zijn knie. 
De medewerker heeft dit niet direct aan zijn leidinggevende gemeld. Dezelfde dag heeft hij zijn werkzaamheden normaal afgerond. Een dag later kreeg hij aan het einde van de dag toch last van zijn knie en heeft hij dit aan de uitvoerder gemeld. Na een bezoek aan zijn huisarts de volgende dag is hij vervolgens thuisgebleven. 

Voorafgaand aan het incident 

De asfaltploeg was bezig om een tussenlaag aan te brengen op de Baarleseweg te Baarle-Nassau. In de ochtend een dag start/ werkbespreking geweest. De ploeg was minimaal bezet, de betrokken bestuurder van de wals werd in de loop van de dag gevraagd om te assisteren bij de asfalteringswerkzaamheden.    

Oorzaakanalyse

Bij het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden op de Baarleseweg is de bestuurder van de wals gevraagd om te assisteren. De betreffende medewerker stapte tijdens de werkzaamheden over een in de berm liggend schrikhek heen en verwikte daarbij zijn enkel. Om een val te voorkomen maakte hij een corrigerende beweging en verdraaide hierbij zijn knie. In de berm lag veel los materiaal (oa diverse klinkers en stenen). De medewerker heeft dit niet direct aan zijn leidinggevende gemeld. Dezelfde dag heeft hij zijn werkzaamheden normaal afgerond. 

Een dag later kreeg hij aan het einde van de dag (15:30) toch last van zijn knie en heeft toen aan zijn leidinggevende gemeld dat hij de volgende dag thuis zou blijven en langs de huisarts zou gaan. Naar aanleiding van het bezoek aan de huisarts is hij vervolgens thuisgebleven.   


Op vrijdag 14 oktober is door de uitvoerder de melding in de save app aangemaakt en in het incidentonderzoek opgestart. 

Zelf ZIEN
  • De asfaltploeg was minimaal bezet waardoor heeft de bestuurder van de wals werkzaamheden verricht die oorspronkelijk niet tot zijn takenpakket horen.  

  • De berm was niet opgeruimd (slechte housekeeping) met als gevolg dat er geen veilige werksituatie was gecreëerd voordat de werkzaamheden zijn begonnen. 

Gevolgen
  • Door de late melding was er geen mogelijkheid om vanuit de BHV organisatie eerste hulp te verlenen en daarmee eventuele gevolgen te beperken, Ook de mogelijkheid om vanuit de werkgever aangepast werk aan te bieden is  hierdoor niet meer mogelijk. 
  • Collega is thuis komen te zitten hierdoor is er een incident met verzuim
Actief HANDELEN
  • Housekeeping dient ten alle tijden gedaan te worden voor dat we aan het werk gaan. zodat struikel gevaar beperkt wordt.
  • Delen van deze leren van kaart de bewustwording te vergroten bij de collega's
Samen LEREN
  • struikelen kan overal gebeuren, samen zorgen voor een veilige werkplek
  • ook al is het niet je eigen rommel kan het wel voor zorgen dat het jou een incident kan opleveren.