Leren van kaarten
01-01-2018 Vallen door sparing
Aanleiding

Er gebeuren nog steeds ongevallen waarbij collega's door een sparing vallen met (ernstig) letsel als gevolg. Binnen Dura Vermeer is daarom een standaard wijze van beveiligen van sparingen afgesproken. Hieronder de beschrijving van één van de ongevallen.

Medewerkers van Dura Vermeer hebben de sparingen op een vloerdek ontkist en vervolgens de sparing beveiligd. Daarna hebben er enkele weken geen werkzaamheden meer op deze vloer laatsgevonden.

Vervolgens hebben deze medewerkers opdracht gekregen om een gedeelte van de vloer in te schalen en op te ruimen.

Ter plaatse van het in te schalen stukje vloer was het leuningwerk niet compleet waardoor de medewerkers aangelijnd moesten werken.

Twee medewerkers van Dura Vermeer zijn na de instructie van de uitvoerder op het vloerdek aan het werk gegaan.

Ze hebben gezamenlijk het laatste stukje dakvloer uitgekist en ingeschaald. Hierbij hebben ze aangelijnd gewerkt.

Vervolgens heeft het slachtoffer nog opruimwerkzaamheden verricht verderop op de vloer waar enkele weken eerder de sparing was ontkist.

Gevolgen

Het slachtoffer heeft de betonplaat opgepakt om deze weg te leggen. Hij had hierbij niet gezien dat de plaat een sparing afdekte.

Het slachtoffer is in de zich er onder bevindende sparing gestapt en ± 4 meter meter naar beneden gevallen op de daaronder liggende betonvloer.

Letsel: 2 gebroken ribben en een klaplong.

Oorzaakanalyse
  • De afdekplaat over de sparing was niet geborgd tegen ongewild verschuiven of weghalen.
  • De afdekplaat van deze sparing was niet als zodanig gemarkeerd. Het was niet duidelijk dat hieronder valgevaar aanwezig was.
  • De beveiliging van de sparing week af van de standaard. De overige sparingen op het project zijn voorzien van compleet leuningwerk.

Het aanbrengen van leuningen was bij deze sparing niet mogelijk omdat er nog een ondersteuningsconstructie overheen stond. Waarschijnlijk is de sparing na het ontkisten afgedekt met de bewuste betonplaat.

Na demontage van de ondersteuningsconstructie is de afdekplaat over de sparing blijven liggen.

Samen LEREN
  • Bij het toepassen van afdekkingen ervoor zorgen dat deze worden geborgd en worden voorzien van een markering dat dit een afdekking is voor een sparing met valgevaar indien men deze verwijderd.
  • Zorg voor een controle van de vloer en de voorzieningen welke moeten worden aangebracht voordat ondersteuningen worden gedemonteerd.

Binnen Dura Vermeer zijn afspraken gemaakt met betrekking tot een standaard werkwijze bij afdekken van sparingen. Hierover is een Veiligheidskaart opgesteld.

  • Sparingen > 1m2 worden beveiligd met compleet leuningwerk of combisafe hekwerken
  • Sparingen < 1m2 of met een afwijkende vorm worden afgedekt met draagkrachtig materiaal, gefixeerd en herkenbaar gemarkeerd met het valgevaarsjabloon
  • Bestel bij aanvang project de markeringset ten behoeve van de afdekplaten voor sparingen bestaande uit: markeringspistool, spuitsjabloon en spuitbus
  • Laat regelmatig de zichtbaarheid van de valgevaar iconen controleren, herhaal evt. de markering
  • Afdekking van een vloersparing mag niet gebruikt worden als ondersteuning van opslag materialen