Leren van kaarten
24-03-2020 Velsertunnel: Medewerker valt van steiger en overlijdt
Aanleiding

Op het project Velsertunnel zijn er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de ventilatietorens. Deze werkzaamheden aan de ventilatietorens bestaan onder andere uit betonreparatie incl. coating. 

De medewerker heeft zijn werkzaamheden ten tijde van het ongeval uitgevoerd op een onveilige werkplek. Deze werkplek is tegen de voorschriften in gecreëerd, zodat de medewerker dichterbij de gevel zijn werkzaamheden kon uitvoeren.

De onveilige werkplek bestond uit een ongezekerde steigerplank aan de buitenzijde van de leuning van de steiger. De steigerplank is plots weggeschoven en is samen met het slachtoffer van ruim 4 meter hoogte naar beneden gevallen. De medewerker is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.


Zelf ZIEN
 • Werk altijd conform richtlijnen, wet- en regelgeving.
 • Vraag voor aanvang van je werkzaamheden om instructie over de risico’s die er mogelijk zijn.
 • Voer een LMRA uit om zeker te zijn dat je veilig het werk kan uitvoeren. 
 • Heb je andere vragen over een veilige werkplek? Neem contact op met je leidinggevende, de veiligheidskundige of je QHSE-adviseur.
Actief HANDELEN
 • Accepteer nooit een onveilige werkplek! 
 • Twijfel je aan de veiligheid van je werkplek? Overleg met een collega of je leidinggevende.
 • De veiligheid van jezelf en die van je collega's is altijd belangrijker dan tijd of geld.

NIET HANDELEN

 • Pas geen steiger of steigeronderdelen aan
 • Maak geen gebruik van een geïmproviseerde werkplek
Samen LEREN
 • Ben je leidinggevende? Controleer aantoonbaar of de werkzaamheden op de voorgeschreven wijze, veilig worden uitgevoerd.
 • Is er onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden? Bespreek eerst de oplossing en voorkom een geïmproviseerde werkmethode of werkplek.
 • Realiseer je dat: werken op hoogte grote risico’s kent. Vallen van hoogte is één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen met zeer ernstige gevolgen.