Leren van kaarten
24-03-2021 Geen mobiele telefonie signaal op werklocatie.
Aanleiding

Voor een project van Dura Vermeer Railinfra is door het projectteam van ProRail project Z-18005 (Dura Vermeer project 6018081) “Vervangen GIK kasten” tijdens een nul opname in de brugpijler van de Oude Maasbrug in Dordrecht, geconstateerd dat er geen signaal voor mobiele telefonie aanwezig is. ​​​​​​​

Oorzaakanalyse

Tijdens het schouwen van de beoogde locatie is tijdens de opname geen signaal gedetecteerd. Dat is voor Dura Vermeer direct een veiligheidsrisico, en ook een belemmering voor het indienststellen van de SMIK 7 kast, welke in week 14 – 2021 conform contract moet worden vervangen.

Zelf ZIEN

Tijdens de 0 opname is deze constatering gedaan door W. van der Laars (Uitvoerder EV) & S. van Wijk (Projectvoorbereider EV). Er is geprobeerd verbinding te krijgen met een 4G netwerk, 3G netwerk en lager, helaas tevergeefs.

Gevolgen

Omdat er geen contact mogelijk is in de brugpijler, kan er geen contact met het OBI of andere (bevoegde) instanties gemaakt worden. Tevens is (in geval van nood) dan geen contact mogelijk.  Omdat het hier om een veiligheidsissue gaat, is het team hier direct overgegaan tot actie.

Actief HANDELEN

Er zijn er een aantal opties onderzocht, waaronder een GSM versterker. Het team heeft ervoor gezorgd dat, nog voor dat er gestart werd met de eerste activiteiten in de brugpijler, er tóch gebeld kan worden. Er wordt (voor de duur van de werkzaamheden in de brugpijler door Dura Vermeer) gebruik gemaakt van een WIFI Router, zodat er nu gebeld kan worden via WIFI. De apparatuur is tijdens de nacht van 17/18 maart 2021 aangelegd en getest in dezelfde nacht. De verbinding is kraakhelder, de internetsnelheid is voldoende snel (t.b.v. communicatie zoals Whatsapp / e-mail).

Samen LEREN
  • Doe tijdig een grondige- en volledige 0-opname van de omgeving. In dit geval heeft de 0 opname precies zijn doel gehad, namelijk een constatering ver voordat het risico kon optreden;
  • Treed bij twijfel omtrent vragen qua communicatie altijd in overleg met de ICT afdeling. In dit geval hadden zij de kennis paraat en de technische oplossing voorhanden (met dank aan Dura Vermeer ICT)