Leren van kaarten
16-06-2020 Veiligheidskaart - Werken met een werkbak (per 1 juli)
Aanleiding

Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit is het vanaf 1 juli aanstaande alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan. 

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. 

Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of –platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan hoge boetes. 

Zelf ZIEN
  • Inzet van werkbakken en werkplatforms vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer werkzaamheden echt niet met een ander middel uitgevoerd kunnen worden.
  • Een werkbak of platform mag alleen ingezet worden wanneer het nagenoeg windstil is (maximale windsnelheid 7 m/s).
Actief HANDELEN
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • Het plan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een onafhankelijke, gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • Dit plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij SZW uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
  • Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van de opdrachtgever van de kraanleverancier.
Samen LEREN
  • Bespreek deze Leren van kaart met je collega's.
  • Bij vragen neem dan contact op met je KAM/QHSE aanspreekpunt.