Leren van kaarten
25-11-2021 Onbedoeld losraken Damwandplank
Aanleiding

WAT IS ER GEBEURD ?

Ten behoeve van een brug voor de toekomstige tramverbinding worden er fundatie werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het intrillen van 93,1 m¹ lange stalen damwand. De damwandplanken hebben een lengte van 10,7 m¹ t/m 13,8 m¹ (type AZ26-700 of gelijkwaardig). De planken worden in principe ingebracht als dubbele plank. Tijdens het hijsen van een enkele (gecoate) plank ( gewicht 1,4 T) met slotbout borging is deze onbedoeld losgeraakt. Gelukkig is er bij dit incident geen persoonlijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de aanwezige constructie of omgeving opgetreden (slechts wat vertraging in tijd). Maar onder iets gewijzigde omstandigheden zou dit een heel ander bericht kunnen zijn; er waren namelijk naast de medewerkers van het fundatiebedrijf nog verschillende medewerkers aanwezig in de directe omgeving van de damwandstelling.

Overige werkzaamheden die ten tijde van het incident plaatsvonden waren;

  • Voorbereidende werkzaamheden m.b.v. rupsgraafkraan t.b.v. nieuwe duiker 
  •  Maatvoeringswerkzaamheden.

​​​​​​​Voorafgaand aan het incident

Voor de werkzaamheden was een werkplan opgesteld door de opdrachtnemer en beoordeeld door Projectorganisatie, er heeft een kick-off overleg plaats gevonden en de werklocatie was volledig afgezet voor onbevoegden.

Hieronder wat foto's voor de beeldvorming