C. van Spronsen / C. van Spronsen
14 Veilig werken langs de weg
 >  Verantwoord omgaan met wegafzettingen en VKM
Introductie


Onlangs hebben medewerkers getracht asfaltkernen te boren zonder geaccepteerde VKM. Afwijkend van de verwachting was er geen vluchtstrook om op te staan en heeft men besloten om op de linker linksaffer te gaan staan. Deze omschrijving verkeersmaatregelen was niet aangevraagd en de uitvoering van auto met actieraam ook niet volgens de richtlijnen. Weginspecteur van RWS heeft geconstateerd dat er geen geldig VKM was aangevraagd voor de werkzaamheden.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden langs de autosnelwegen 96a zijn er bepaalde regels waaraan we ons moeten houden, en ook uitvoeren hoe is vastgesteld en vrijgegeven.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat kan er gebeuren indien we de regels niet naleven?​​​​​​​

 1. Je brengt de weggebruiker in gevaar;
 2. Je brengt jezelf en collega’s in gevaar;
 3. Stagnatie van de werkzaamheden en het gevolg van het negeren regels.

Wat hebben we feitelijk geconstateerd?

 1. We hebben werkzaamheden uitgevoerd waarvoor we geen geldig VKM hadden.
 2. We zijn gestart met de afzetting te plaatsen en hebben niet goed gekeken naar de regels.
Maatregelen > Wat moet je doen, waar kan je over nadenken?
 • Indien jij verantwoordelijk bent om de afzetting te plaatsen dan borg je dat je de afzetting plaatst zoals is omschreven op de tekening.
 • Constateer je onduidelijkheden start het plaatsen van de afzetting niet en contacteer eerst de leidinggevende.
 • Ben je onzeker of twijfel je aan bepaalde documentatie of regels bespreek het eerst met je collega komen jullie er niet uit (over de compleetheid van de documentatie of de hanteren regels) contacteer de leidinggevende.
 • Indien je als leidinggevende twijfelt, overleg dan met de afdeling verkeerstechniek of de projectmanager.
 • Indien er geen afzetting noodzakelijk is maar de situatie ziet er opeens anders uit, voer de werkzaamheden niet uit en neem contact op met de leidinggevende (ook als dit betekend dat de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden).
 • Indien je onzeker bent over de BRL9101 regels, overleg dit met de leidinggevende alleen op deze manier kunnen we kijken of we je kunnen helpen om je competentie op peil te houden.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving? Wat zou beter kunnen.
 2. Ben jij nog op de hoogte van de richtlijn 96a en 96b en wat zou je willen weten?
 3. Vind je dat de goedkeuring van de afzetting optimale veiligheid bied voor de uitvoering van de werkzaamheden?
Tips > Voor meer informatie

Vind kracht in elkaars competentie leer van elkaar en ga met elkaar in gesprek over onduidelijkheden.

Werk proactief meld wanneer nodig en maak dingen bespreekbaar.

Zien, handelen en leren.