R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Veilig werken langs de weg
 >  Verkeersregelaar
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

 • Ik regel het verkeer zelf, daar heb ik geen verkeersregelaar voor nodig;
 • Zie je collega’s wel eens het verkeer regelen? Spreek je hem/haar hier dan op aan?
Introductie

Voor alle wegwerkzaamheden geldt dat er eerst een oplossing moet worden gezocht in maatregelen zonder verkeersregelaars. Pas wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput en deze maatregelen vanuit risicoafweging en/of verkeersafwikkeling niet toereikend zijn, kan overwogen worden verkeersregelaars in te zetten!

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de verkeersregelaar. Regel het verkeer nooit zelf, laat dit over aan een verkeersregelaar!

 • Verkeersregelaars hebben een opleiding gevolgd om dit werk te mogen doen;
 • Zij hebben dezelfde status als een politieagent;
 • Aanwijzingen van een verkeersregelaar moeten dus altijd worden opgevolgd.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

In de RI&E worden alle risico's meegenomen voor de wegwerkers die het werk uitvoeren, maar ook voor de wegwerkers die een afzetting plaatsen/ onderhouden en verwijderen én voor de in te zetten verkeersregelaars.

Enkele factoren waar rekening mee moet worden gehouden;

 1. De tijdsduur van de inzet van de verkeersregelaar 
 2. De afstand tot het langsrijdende verkeer i.v.m. aanrijdgevaar
 3. De snelheid van het autoverkeer
 4. De plaats en zichtbaarheid van de verkeersregelaar
 5. De verkeersintensiteit

Daarnaast lopen verkeersregelaars ook andere risico's;

         6. Hoge geluidsbelasting                                                                                                                                               7. Blootstelling aan fijn stof                                                                                                                                           8. Werken tijdens nachtelijke uren                                                                                                                                 9. Werken onder tijdsdruk                                                                                                                                           10. Agressief gedrag overige verkeersdeelnemers

Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen die per risicofactor genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld;

           1. Arbeidstijdenwet, taakroulatie                                                                                                                                   2. Veilige, goed zichtbare locatie met vluchtmogelijkheid                                                                                                 3. Plaats voor start werkzaamheden snelheidsbeperkende maatregelen, maximale snelheid van overige verkeer                       50km/u                                                                                                                                                                  4. Beoordeel werklocatie voor start werkzaamheden, houd rekening met weersomstandigheden (regen, mist),                         verplichte zichtbaarheidskleding.                                                                                                                                5. Plan (indien mogelijk) de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de spitstijden in                                                         6. Verstrek indien nodig aanvullende pbm                                                                                                                       7. Positioneer de verkeersregelaar buiten de gevarenzone, verstrek indien nodig aanvullende pbm                                     8. Arbeidstijdenwet, taakroulatie                                                                                                                                   9. Zorg voor voldoende verkeersregelaars zodat aflossing mogelijk is                                                                             10. Communiceer helder, houdt 2 tot 3 stappen afstand

Als er nog andere maatregelen denkbaar zijn die de risico's verder omlaag kunnen brengen, moeten deze worden genomen.

                                                                                                                                                                    Daarnaast moet bij de inzet van verkeersregelaars ook voldaan worden aan de wettelijk bepaalde rust- pauzetijden en de beschikbaarheid van hygiënische voorzieningen (toilet, handwasstation, schaftruimte, e.d.). 

Voorbeelden van aanwijzingen verkeersregelaar

N.B. Een verkeersregelaar is geen opsporingsambtenaar. Dat betekent dat hij of zij geen boete uit kan schrijven. Wel kan hij aangifte doen bij de politie als jij de aanwijzing niet opvolgt. Daar kun je dan achteraf wél een boete van krijgen.            De boete die je krijgt is niet mild. Voor het ‘Niet opvolgen van aanwijzingen van verkeersregelaar/brigadier/bevoegd ambtenaar’ krijg je als automobilist een boete van maar liefst 390 euro en als fietser 150 euro(excl. 9 euro administratiekosten).

Een verkeersregelaar kan de volgende aanwijzingen gegeven, zie afbeeldingen hieronder:

De eisen waar een verkeersregelaar aan moet voldoen: • 18 jaar of ouder zijn
 • in het bezit zijn van een geldig- getuigschrift of certificaat verkeersregelaar
 • in het bezit zijn van een aanstellingscertificaat Verkeerscentrale Nederland;
 • Bij daglicht; een veiligheids jas/hesje dragen voor verkeersregelaars, zie afbeelding 
 • Bij duisternis of slechte zichtomstandigheden de gele signaalbroek met retroreflecterende banden
 • Als hulpmiddelen gebruikt een verkeersregelaar: een lamp met kegel, een fluit en een portofoon.

Wanneer je het verkeer wilt regelen, moet je aan alle bovengenoemde eisen voldoen. Voldoe je aan één of meer van deze punten niet, dan is het verkeer regelen niet toegestaan!

Moet het verkeer toch geregeld worden en is er geen verkeersregelaar in de buurt? Vraag dan de politie het verkeer te regelen.