R. Bouhuis / R. Bouhuis
14 Veilig werken langs de weg
 >  Wachten op de vluchtstrook
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik wacht op de vluchtstrook, dat vind ik handig;
 2. Ik zie geen gevaar bij het wachten op de vluchtstrook.
Introductie

Voor het aanmelden van een tijdelijke verkeersmaatregel is het van belang dat de medewerkers in de directe nabijheid van de werklocatie zijn, om vast te kunnen stellen of de gevraagde maatregel juist boven de weg wordt getoond.

Vanuit de RVV ontheffing is het toegestaan om de vluchtstrook te gebruiken voor doeleinden anders dan in geval nood. Bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

De RVV ontheffing is alleen van toepassing voor kort durende werkzaamheden op de vluchtstrook.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Op de momenten dat je op de vluchtstrook stil staat bestaat het risico dat:

 • Het werkvoertuig van achteren wordt aangereden door een onoplettende bestuurder;
 • Er tijdens het wegrijden van de vluchtstrook een onveilige situatie ontstaat.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • We wachten niet op de vluchtstrook om te wachten op het aanzetten van een verkeersmaatregel van de verkeerscentrale;
 • Uitgangspunt moet zijn dat er altijd gezocht moet worden naar een veilige locatie waar gewacht kan worden op de verkeersmaatregel van de verkeerscentrale;
 • Gebruik hiervoor een carpool- of verzorgingsplaats; 
 • Zorg dat je voor het aanmelden van de tijdelijke verkeersmaatregel al op de verzamellocatie bent ;
 • Op de werkbon staat aangegeven waar de verzamellocatie is; indien dit niet het geval is raadpleeg je leidinggevende waar de verzamellocatie is;
 • Wacht tot de verkeersmaatregel is vrijgegeven door de verkeerscentrale en begeef je dan pas richting de werklocatie;
 • Controleer/stel vast of de juiste verkeersmaatregel op het matrixbord boven de weg wordt getoond;
 • Zorg ervoor dat het wegverkeer niet wordt gehinderd.