05 Arbeidsmiddelen
 >  Titel van de toolbox hier
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik draag tijdens het gebruik van de afkortzaag de voorgeschreven aanvullende PBM'S.
 2. Ik waarschuw mijn collega's als deze onveilig aan het zagen zijn met de machine.
Introductie

Op onze projecten zien we steeds vaker dat er behalve een cirkelzaagmachine ook gebruik wordt gemaakt van een afkortzaag. Met een afkortzaag kun je hout en kunststoffen zagen. Het zaagblad is te vergelijken met dat van een cirkelzaag. Met een afkortzaag is het mogelijk om materialen af te korten onder een bepaalde hoek, daarom wordt de machine ook wel radiaalzaag of verstekzaag genoemd.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
Een afkortzaag is een gevaarlijke machine. Je kunt er makkelijk je vinger of je vingertoppen mee afzagen. Het is dus belangrijk om te weten hoe je met deze machine om moet gaan. Ga je verkeerd om met een afkortzaag dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Risico's zijn:
 • In aanraking komen met draaiend zaagblad;
 • Terugslag en klemmen werkstuk (door bijvoorbeeld vochtig hout);
 • Gehoorbeschadiging;
 • Oogbeschadiging;
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (b.v. houtstof deeltjes);
 • Afgeleid worden;
 • Struikelen over afval;
 • Te weinig werkruimte rond de machine;
 • Brand.

Met een afkortzaag kun je behalve hout ook pvc-kokers en buizen door zagen. Het is belangrijk daarbij rekening te houden welk type zaagblad bij welk type materiaal moet worden gebruikt. Er is bijvoorbeeld een ander type zaagblad nodig voor het zagen van metaal dan voor het zagen van hout of kunststoffen. 

Maatregelen > Wat moet je doen?
​​​​​​​Om de kans op letsel en/of gevaarlijke situaties te minimaliseren zijn er enkele maatregelen die je dient uit te voeren voor, tijdens en na het gebruik van de afkortzaag.

Voor gebruik (LMRA):

 • Controleer de algemene staat van de afkortzaag (altijd bij uitgeschakelde machine) op:
  • Stekker en voedingskabel vertonen geen beschadigingen;
  • Staat de afkortzaag stabiel opgesteld;
  • Juiste zaagblad en beschermkap zijn aanwezig, functioneren en vertonen geen zichtbare gebreken of beschadigingen;
  • Functioneren van aan-/uit- knop en noodstop (indien aanwezig); 
 • Controleer de netheid van zaagoppervlak en omgeving;
 • Richt de werkplek zodanig in dat er voldoende ruimte is om de werkzaamheden uit te voeren;
 • Controleer het te zagen stuk op spijkers, schroeven en andere onzuiverheden, verwijder indien nodig;
 • Ondersteun lange werkstukken met een steunrol;
 • Stel het toerental in afhankelijk van het materiaal, dikte, nauwkeurigheid of omstandigheden;
 • Stel een geschikte brandblusser (schuim, ABC-poeder enkel bij gebruik binnen) op in de onmiddellijke nabijheid van de zaag.​​​​​​​

Tijdens het gebruik:

 • Zet de stofafzuiging aan;
 • Gebruik de juiste aanvullende PBM’S (Veiligheidsbril, gehoorbescherming);
 • Draag geen handschoenen tijdens het bedienen van de zaag;
 • Leg het te zagen materiaal op de juiste lengte onder het zaagblad;
 • Neem een stabiele positie in voor de zaagtafel, houd het materiaal vast met 1 hand; 
 • Druk de startknop in en trek de bedieningshendel naar beneden, totdat het materiaal volledig doorgezaagd is;
 • Laat de bedieningshendel volledig naar boven komen vooraleer het materiaal te verwijderen;
 • Breng je vingers nooit onder de draaiende zaag;
 • Verzaag geen te kleine (kunnen wegvliegen) of te grote stukken (zijn onstabiel); 
 • Stapel geen stukken op de tafel.

Na het gebruik:

 •  Verwijder de restproducten;
 •  Tafel reinigen met (hand-)borstel;
 •  Ruim de werkplek op en gooi je afval weg; 
 •  Schakel de machine uit en trek de stekker uit.

LET OP: Zaag geen stukken materiaal korter dan 20 cm!

Het is moeilijker om controle over de zaag en het materiaal te houden wanneer dit korter is dan 20cm. Het materiaal is moeilijker vast te klemmen en vast te houden. De kans is groter dat je vingers in de buurt van het zaagblad komen als het materiaal te kort is. Zaag daarom nooit stukken korter dan 20cm.