R. van Nikkelen Kuijper / R. van Nikkelen Kuijper
05 Arbeidsmiddelen
 >  Hoogwerker
Introductie

Bij onze  werken wordt best veel gebruik gemaakt van hoogwerkers. Hoogwerkers zijn ideaal om te kunnen werken op
moeilijke bereikbare plaatsen in de hoogte. Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig, ingericht voor het verhogen van de werkvloer door het heffen van personen en verrichten van werkzaamheden.

Soorten hoogwerker, laagwerker

Er zijn in basis drie verschillende soorten hoogwerkers. Deze kunnen zelfrijdend zijn of zijn bevestigd op een bestelbus of een vrachtauto. De vierde versie is een laagwerker; dit is een variant van de de telescoop en/of knikhoogwerker. De risico's en beheersmaatregelen zijn identiek aan de andere soorten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Werken met een hoogwerker brengt risico’s met zicht mee. De belangrijkste risico’s zijn:

 • Kantelen
 • Vallen van hoogte
 • Elektrocutie
 • Beknelling
 • Aanrijding
 • Eruit worden geslingerd (telescoop hoogwerker)
Kantelen
 • Verkeerd afstempelen of afstempelen op een zwakke ondergrond
 • Met een in hoogte geplaatste hoogwerker rijden of gebruiken op een schuine ondergrond
 • Voorwerpen op de vloer waar men overheen rijdt
 • Teveel gewicht in de werkbak
 • Gebruiken bij te veel wind
Vallen van hoogte
 • Buiten het bakje willen werken of te ver, buiten de werkbak, reiken
 • Werken op een trap, ladder en/of geplaatste verhoging in de werkbak
 • Uitstappen op hoogte
Electrocutie
 • Raken van, onder spanning staande, elektriciteitskabels (bijvoorbeeld hoogspanningskabels)
Beknelling
 • Van vingers; veelal doordat men de reling vasthoudt en deze botst tegen een ander voorwerp
 • Geen rekening houden met items waar onder zij werken (plafond; bovenloopkraan; balk; etc)
 • In de buurt komen van bewegende delen van de hoogwerker
 • Reiken van de hand en of arm buiten de werkbak
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Alleen goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers (bij voorkeur certificaat) mogen een hoogwerker bedienen.
 • Voor dat u begint met het werken met de hoogwerker neemt u, als bedienaar, de handleiding door en gebruikt de
 • machine zoals deze is ontworpen.
 • Overtuig u ervan welke bedieningshandelingen u dient te verrichten; en dan vooral in combinatie met "snel" en of "langzaam".
 • Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
 • Controleer de rijweg en de werkplek voordat u de hoogwerker gebruikt.

Kantelen
 • Rijdt niet over een te schuine helling
 • Werk niet op hoogte op een schuine helling
 • Rijdt over een gladde en dichte ondergrond; rij niet langs/over gaten en/of uitsparingen
 • Breng het platform pas omhoog als de machine zich op een stevige, horizontale ondergrond bevindt.
 • Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten; zie hiervoor de eisen in de handleiding en anders bij
 • maximaal windkracht 6!
 • Inzittenden, apparatuur en materialen mogen het maximum laadvermogen van het platform of het maximum
 • laadvermogen van de platformverlenging niet overschrijden.
 • Plaats of bevestig geen vaste of overhangende lading op/aan enig deel van deze machine.
Vallen van hoogte
 • Zit, sta of klim niet op de platformveiligheidsreling. Ga altijd stevig op de platformvloer staan.
 • Draag altijd een harnasgordel met een positioneringslijn. Maak deze lijn in de hoogwerker vast aan een daartoe
 • geschikte plek. Uitzondering hierop is mogelijk; dit alleen na een door een Veiligheidskundige goedgekeurde TRA!
 • Plaats geen ladders, trappen, steigers of een verhoging in de werkbak.
 • Verlaat, of klim niet uit, de werkbak als dit geheven is. Dit is ABSOLUUT VERBODEN!
Electrocutie
 • Niet werken in de buurt van onder spanning staande elektriciteitsdraden
 • Werk niet met de machine tijdens bliksem of storm.
 • Gebruik de machine niet als massa voor laswerk
Beknelling
 • Let op waar u uw handen plaatst; Wees u bewust van het risico van beknelling wanneer u
 • de platformveiligheidsreling vasthoudt.
 • Bedien de hoogwerker omhoog in zijn langzaamste stand
 • Let op dat er boven uw hoofd een obstakel kan zijn (plafond; bovenloopkraan; balk; etc)
 • Stempels; zorg ervoor dat er geen voeten binnen het bereik van de stempels aanwezig zijn en of kunnen komen
Aanrijding

Verplaatsen over de openbare weg

 • Het is verboden om met een hoogwerker over een onbewaakte spoorwegovergang over te steken
 • Het verplaatsen op, of oversteken van, de openbare weg moet tot een minimum beperkt worden.
 • Begeleid het verplaatsen met een verkeersbegeleider (minimaal een reflecterend hesje aan)

Verplaatsen over, afgesloten, bouwterrein

 • Houd er rekenschap mee dat u zich langzaam verplaatst en daardoor kwetsbaar bent tijdens het verplaatsen
Uit de werkbak worden geslingerd ( telescoop hoogwerker )

Rij voorzichtig als u een telescoophoogwerker verplaatst. U kunt uit de werkbak worden geslingerd als u onvoorzichtig
over een hobbel en/of drempel heenrijdt. Zie tekening hieronder voor visualisatie:

Tips > Wat te doen bij een calamiteit

In geval van een calamiteit zijn de meeste hoogwerkers uitgerust met een nooddaalsyssteem. Met dit systeem kan een
collega de hoogwerker laten afdalen om eerste hulp te (laten) verlenen. Zorg ervoor dat de collega's weten hoe het
nooddaalsysteem werkt! Het is aan te bevelen om dergelijke werkzaamheden te verrichten met minimaal twee collega's.

Incident op hoogte: > 30 meter

Wees je ervan bewust dat als de brandweer niet met 'normale' middelen bij het incident (>30 meter) kan komen zal er een
hoogtereddingsteam wordt ingezet. In Nederland kennen we 4 regio's die een dergelijk team hebben (Utrecht, Rotterdam-
Rijnmond, Brabant-Zuidoost en Zeeland). De aanrijtijd kan dus best oplopen.