W. Smits
05 Arbeidsmiddelen
 >  Goederenlift Raxtar 500D
Introductie

LET OP: Deze Toolbox beschrijft de Raxtar 500 D goederenlift. Voor de Raxtar 500 B goederenbouwlift is een aparte toolbox beschikbaar!
​​​​​​​

Voor het verticale transport van bouwmaterialen worden goederenliften van Dura Vermeer Materieel ingezet. Dit zijn goederenliften van het merk Raxtar type RX500D. Uit het verleden blijkt dat de meest voorkomende ongevallen te maken hebben met het vallen van hoogte, het bekneld raken met ledematen of het getroffen worden door vallende voorwerpen. In veel gevallen worden deze ongevallen veroorzaakt onjuist gebruik van de bouwlift.

Risico's > Basis uitgangspunten

De fabrikant heeft in de gebruikshandleiding de volgende punten opgenomen die van belang zijn om de goederenlift op een veilige wijze in te kunnen zetten. Alle gebruikers van de goederenlift dienen hier opvolging aan te geven!

 • Maximale laadvermogen is 500kg. Bij zwaardere belasting zal de goederenlift niet werken.
 • Deuren van de grondkooi alleen openen als het liftplateau tot stilstand is gekomen in de grondkooi.
 • Schuifpoorten op de steiger zijn bedoeld voor de veiligheid van de personen op de steiger en de gebruiker van de goederenlift. De schuifpoorten zijn onderdeel van de buitenleuning van de steiger en nemen daarmee het valgevaar weg.
 • Indien er een deur van de grondkooi of een schuifpoort op de steiger openstaat , zal de goederenlift niet in beweging komen of direct tot stilstand komen.
 • De laad/losklep van het liftplateau is voorzien van leuningwerk. De geheel geopende laadklep valt op de steigervloer, hiermee ontstaat een veilige toegang vanaf steiger tot het liftplateau.
 • Het vervoer van materiaal dat over de rand van het liftplateau van de goederenlift uitsteekt is verboden. De lift moet altijd vrij kunnen bewegen langs de steiger.
 • Borg materialen zodat deze tijdens de rit niet kunnen verschuiven Zelfrijdend materieel moet handmatig de goederenlift in gereden worden.
 • Gebruik een vrijstaande goederenlift niet meer bij een windsnelheid hoger dan windkracht 6. Bij een verankerde goederenlift het gebruik staken bij een windkracht 8 of hoger.
Maatregelen > Waar kan jij dagelijks even naar kijken?

Een goederenbouwlift wordt intensief gebruikt door veel personen. Er kan altijd een afwijking ontstaan die mogelijk tot een risico kan leiden. Door dagelijks altijd de belangrijkste zaken te controleren voorafgaand aan het eerste gebruik behoeden we elkaar voor een ongeval!

 • Zijn er geen zichtbare beschadigingen aan de grondkooi, het liftplateau, mast, verankering, bekabeling?
 • Is de onderstopping van de grondkooi nog in goede conditie?
 • Zijn de schuifhekken op de steigerslagen niet beschadigd?
 • Zijn er geen obstakels in de baan van het liftplateau?
 • Zijn alle noodstopschakelaars en eindschakelaars onbeschadigd?
 • Valt op iedere verdieping de laad-losklep van het liftplateau over de gehele lengte op de steigervloer met een overlap van ongeveer 5 cm?
 • Werken alle schuifpoort en/of deurvergrendelingen correct? ( zowel mechanisch als elektrisch ).
 • Is de stroomkabel geleiding aan de mast onbeschadigd en loopt de kabel vrij?
 • Bij storing of twijfel aan een veilige werking van de goederenlift, direct de uitvoerder op de hoogte stellen!
Risico's > Veilig gebruik van de goederenlift

Een goederenlift kan tot risico's leiden bij bewust of onbewust verkeerd gebruik. De volgende aanwijzingen dienen opgevolgd te worden om een veilig gebruik te kunnen garanderen.

 • Als je niet bekend bent met de bediening van de bouwlift dan eerst om een   instructie vragen. Gebruik de bouwlift nooit zonder instructie!
 • De minimum leeftijd voor bedienend personeel is 18 jaar.
 • Personen vervoer is ten strengste verboden.
 • Om valgevaar te voorkomen dienen alle handelingen aan de laad-losklep van de liftkooi altijd staande op de steiger vanachter het schuifhek te gebeuren.
 • Bij openen > Vanachter het schuifhek de laad/losklep van het liftplateau openen. Daarna schuifhek op de steiger openen.
 • Bij wegsturen > Eerst schuifhek sluiten en staande achter het schuifhek op de steiger de laad-losklep van het liftplateau sluiten.                              
 • Bij nood > de noodstop gebruiken of de rode stopknop op de bedieningskastjes.

 Iedere afwijkende handelwijze kan tot levensgevaarlijke situaties leiden!


Maatregelen > Bediening goederenlift < Grondkooi >

1. Open de deuren van de grondkooi en laat de oprijdklep zakken.
2. Plaats het te vervoeren materiaal op het liftplateau.
3. Sluit de oprijdklep en de deuren van de grondkooi.
4. Kies op het bedieningspaneel de gewenste verdieping. Dus voor de 2e verdieping, druk op 2
5. De goederenlift zal nu na het sluiten van de kooideur naar de gekozen verdieping gaan.
6. Om de goederenlift omlaag te roepen naar de begane grond, druk in dat geval op 0

Vanaf de begane grond vertrekt de lift nadat alle deuren en sluithekken zijn gesloten. 

Maatregelen > Bediening van de goederenlift < Verdieping >

Op iedere verdieping is een oproepkastje geplaatst

1. Indien de goederenlift niet op de verdieping staat, druk op de groene knop op het oproepkastje op de verdieping om de goederenlift naar de verdieping te roepen.

2. Indien de goederenlift reeds op de verdieping aanwezig is, verandert de oproepknop in een wegzendknop om de goederenlift naar de begane grond terug te sturen.

3. Indien er een gevaarlijke situatie voordoet, Druk op de rode knop. De lift zal direct stoppen. Na het verwijderen van het gevaar dient de lift gereset te worden op de bedieningspaneel van de grondkooi ( zie afbeelding hierboven ).

Let op. Na indrukken zal het plateau na 5 sec vertrekken


De bedieningskast kent twee drukknoppen.

GROEN > Oproepen van de goederenlift vanaf een ander niveau of  naar de beganegrond.

ROOD > Alleen gebruiken bij noodsituaties!

Maatregelen > Gebruik van het liftplateau vanaf steigervloer

Het veilig lossen van het liftplateau op verdiepingshoogte is als volgt:

1. Sta altijd achter de schuifpoort
2. Ontgrendel de laadklep
3. Greep vastnemen en laad/losklep liftbordes uitklappen
4. Laadklep over de volle lengte op de steiger laten rusten