W. Smits
05 Arbeidsmiddelen
 >  Goederenlift Raxtar RX 500B
Introductie

Voor het verticale transport van bouwmaterialen worden goederenliften van Dura Vermeer Materieel ingezet. Dit zijn goederenliften van het merk Raxtar type 500 B. Uit het verleden blijkt dat de meest voorkomende ongevallen te maken hebben met het vallen van hoogte, het bekneld raken met ledematen of het getroffen worden door vallende voorwerpen. In veel gevallen worden deze ongevallen veroorzaakt door gebreken in de opstelling of onjuist gebruik van de bouwlift.

Risico's > Basis uitgangspunten

De fabrikant heeft in de gebruikshandleiding de volgende punten opgenomen die van belang zijn om de goederenlift op een veilige wijze in te kunnen zetten. Alle gebruikers van de goederenlift dienen hier opvolging aan te geven!

​​​​​​​

 • Maximale laadvermogen is 500kg. Bij zwaardere belasting zal de goederenlift niet werken.
 • Deuren van de grondkooi alleen openen als het liftplateau tot stilstand is gekomen in de grondkooi. 
 • Schuifpoorten op de steiger zijn bedoeld voor de veiligheid van de personen op de steiger en de gebruiker van de goederenlift. De schuifpoorten zijn onderdeel van de buitenleuning van de steiger en nemen daarmee het valgevaar weg. 
 • Indien er een deur van de grondkooi of een schuifpoort op de steiger openstaat , zal de goederenlift niet in beweging komen of direct tot stilstand komen.
 • De laad/losklep van het liftplateau is voorzien van leuningwerk. De geheel geopende laadklep valt op de steigervloer, hiermee ontstaat een veilige toegang vanaf steiger tot het liftplateau. 
 • Het vervoer van materiaal dat over de rand van het liftplateau van de goederenlift uitsteekt is verboden. De lift moet altijd vrij kunnen bewegen langs de steiger.
 • Borg materialen zodat deze tijdens de rit niet kunnen verschuiven
 • Zelfrijdend materieel moet handmatig de goederenlift in gereden worden. 
 • Gebruik een vrijstaande goederenlift niet meer bij een windsnelheid hoger  dan windkracht 6. Bij een verankerde goederenlift het gebruik staken bij een windkracht 8 of hoger. 


Maatregelen > Waar kan jij dagelijks even naar kijken?

Een goederenbouwlift wordt intensief gebruikt door veel personen. Er kan altijd een afwijking ontstaan die mogelijk tot een risico kan leiden. Door dagelijks altijd de belangrijkste zaken te controleren voorafgaand aan het eerste gebruik behoeden we elkaar voor een ongeval!

 • Zijn er geen zichtbare beschadigingen aan de grondkooi, het liftplateau, mast, verankering, bekabeling?
 • Is de onderstopping van de grondkooi nog in goede conditie? 
 • Zijn de schuifhekken op de steigerslagen niet beschadigd?
 • Zijn er geen obstakels in de baan van het liftplateau?
 • Zijn alle noodstopschakelaars en eindschakelaars onbeschadigd? 
 • Valt op iedere verdieping de laad-losklep van het liftplateau over de gehele lengte op de steigervloer met een overlap van ongeveer 5 cm?  
 • Werken alle schuifpoort en/of deurvergrendelingen correct? ( zowel mechanisch als elektrisch ).
 • Is de stroomkabel geleiding aan de mast onbeschadigd en loopt de kabel vrij? 
 • Bij storing of twijfel aan een veilige werking van de goederenlift, direct de uitvoerder op de hoogte stellen!
Risico's > Veilig gebruik van de goederenlift

Een goederenlift kan tot risico's leiden bij bewust of onbewust verkeerd gebruik. De volgende aanwijzingen dienen opgevolgd te worden om een veilig gebruik te kunnen garanderen. 

Als je niet bekend bent met de bediening van de bouwlift dan eerst om een instructie vragen. Gebruik de bouwlift nooit zonder instructie!

De minimum leeftijd voor bedienend personeel is 18 jaar.

Personen vervoer is ten strengste verboden.

Om valgevaar te voorkomen dienen alle handelingen aan de laad-losklep van de liftkooi altijd staande op de steiger vanachter het schuifhek te gebeuren.  

Bij oproepen > Vanachter het schuifhek de laad/losklep van het liftplateau openen. Daarna schuifhek op de steiger openen.

Bij wegsturen > Eerst schuifhek sluiten en staande achter het schuifhek op de steiger de laad-losklep van het liftplateau sluiten.

Iedere afwijkende handelwijze kan tot levensgevaarlijke situaties leiden!


Maatregelen > Bediening van de goederenlift < Grondkooi >

1. Open de deuren van de grondkooi en laat de oprijdklep zakken.
2. Plaats het te vervoeren materiaal op het liftplateau.
3. Sluit de oprijdklep en de deuren van de grondkooi.
4. Kies op het bedieningspaneel de gewenste verdieping. Dus voor de 2e verdieping, druk op 2
5. De goederenlift zal nu na het sluiten van de kooideur naar de gekozen verdieping gaan.
6. Om de goederenlift omlaag te roepen naar de begane grond, druk op 0

Maatregelen > Bediening van de goederenlift < Verdieping >

Op iedere verdieping is een oproepkastje geplaatst

1. Indien de goederenlift niet op de verdieping staat, druk op de groene knop op het oproepkastje op de verdieping om de goederenlift naar de verdieping te roepen. 
2. Indien de goedernlift reeds op de verdieping aanwezig is, verandert de oproepknop in een wegzendknop om de goederenlift naar de begane grond terug te sturen.

Let op. Na indrukken zal het plateau na 5 sec vertrekken

Maatregelen > Gebruik schuifhek

Het schuifhek op de steiger is de belangrijkste voorziening om valgevaar bij het gebruik van de goederenlift te voorkomen. Basisveiligheidsregel is dat de schuifpoort alleen geopend of gesloten mag worden als de laad/losklep van het liftplateau op de steiger rust. Hiervoor is een beveiligingssysteem aangebracht dat ervoor zorgt dat het schuifhek pas geopend kan worden nadat de laad-losklep van het liftplateau is geopend.

1. Voor het openen van de schuifpoort de zwarte knop naar boven bewegen en het schuifhek openen.
2. Het sluiten van het schuifhek is correct gedaan zodra de zwarte knop weer in de vergrendeling valt.