M. Bakker / M. Bakker
05 Arbeidsmiddelen
 >  Aanrijdbeveiliging beleid op voertuigen en bouwmachines
Introductie

We doen bij Dura Vermeer geen concessies op het gebied van veilig werken. Veiligheid is één van onze kernwaarden en de slogan "We werken veilig of we werken niet" staat centraal in ons veiligheidsprogramma.

De bouwplaats moet een veilige werkplek zijn. Het is daarom noodzakelijk om afspraken met elkaar te maken en op naleving toe te zien. Hiervoor is de inzet van iedereen op de bouwplaats noodzakelijk, zowel van onze eigen medewerkers als onze inhuur / onderaannemers.

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid Bouw (waaronder Dura Vermeer en de andere top tien van grote bouwbedrijven) vinden dat personen op de bouwplaats beter beveiligd moeten worden voor (achteruit)rijdende voertuigen en machines.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Met ingang van 1 september 2018 zijn een (of meerdere) van de volgende systemen aanwezig op groot rijdend materieel ter beperking van aanrijdgevaar bij achteruitrijden:

 • Radarsysteem (ultrasone beveiliging in de vorm van sensoren achterop het voertuig en een geluidssignaal/lichtsignaal in de cabine).
 • Camerasysteem (360˚ zichtsysteem tv-camera achterop het voertuig en een monitor op het dashboard) en/of
 • Blokkeringssysteem met infraroodbeveiliging (bij te dicht naderen van een persoon blokkeert de achteruitrijdende beweging).
 • Andere systemen die een voertuig/machine doen stoppen.

*De akoestische signalering bij achteruit rijden blijft verplicht voor alle voertuigen.*

Bovenstaande geldt dus voor eigen en gehuurde materieel van onszelf, onze onderaannemers en leveranciers. Materieel dat niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, wordt geweerd van de bouwplaats.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Zowel binnen als buiten Dura Vermeer zijn er ernstige aanrijdincidenten geweest met (achteruit)rijdend groot materieel. De incidenten variëren van gevaarlijk situaties, aanrijding met letsel tot dodelijke afloop en materiële schade.
De hoofdoorzaken van deze incidenten zijn:

 • Aanwezigheid van mensen en obstakels in de rijbaan van het materieel
 • Het beperkte zicht achter en direct rondom de machine voor de bestuurder
 • Het onjuist gebruik van het materieel (rijden met de bak of kraan omhoog)

Daarom heeft Dura Vermeer het beleid rondom groot materieel aangescherpt.

Voor welk materieel geldt dit?
Onder deze verplichting vallen in ieder geval:

 • Hydraulische graafmachine (banden en rups) 
 • Mobiele kraan Vrachtwagen
 • Tractor (met en zonder kippers) 
 • Verreiker en veegzuigmachine

Klein mobiel materieel zoals minigravers, knikmopsen en bobcats waarbij voldoende zicht zonder dergelijke systemen geborgd is, vallen buiten deze eisen.

Wij hechten veel waarde aan onze veiligheidswaarden en - regels bij al onze werkzaamheden.
Samen creëren wij een veilige werkplek voor iedereen. Samen veilig.