R. Bouhuis / R. Bouhuis
05 Arbeidsmiddelen
 >  Transport met bedrijfsbussen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Ik controleer voor iedere rit of dat mijn lading vast staat.
 2. Als er iets gebeurd kan ik zo de nodige spullen pakken die ik nodig heb.
Introductie

Dura Vermeer maakt gebruik van bedrijfsbussen en andere voertuigen om medewerkers en materialen te vervoeren. Deze voertuigen moeten veilig zijn ingericht om bij een mogelijk ongeval, de schade en/of het letsel zoveel mogelijk te beperken. In deze toolbox besteden we hier aandacht aan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Algemeen:

 • Letsel en/of schade aan personen en materialen na een incident of ongeval.

Vervoer van gasflessen:

 • Ongewenst vrijkomen van gevaarlijke (brandbare en/of giftige) stoffen bij plotselinge verkeershandelingen of aanrijdingen;
 • Explosiegevaar.

Vervoer van materialen op een imperiaal:

 • Losraken of verschuiven van materialen bij plotselinge verkeershandelingen of aanrijdingen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Algemeen:

  • Zorg ervoor dat de lading niet kan losraken of kan gaan schuiven (ook niet bij een eventuele noodstop);
  • Zorg voor een goede ventilatie;
  • Laad de bus nooit te vol;
  • Neem het maximaal toelaatbare gewicht van de bus in acht;
  • Roken in bedrijfsbussen is verboden (Rookbeleid Dura Vermeer).

  Vervoer van gasflessen:

  • Zorg dat je weet wat je vervoert!;
  • Zorg dat je de productinformatiebladen van de gevaarlijke stoffen kunt raadplegen (vraag hierom bij je leidinggevende);
  • Verwijder drukregelaars en andere appendages en plaats een beschermkap op de gascilinder;
  • Vervoer de cilinders verticaal (indien dit enigszins mogelijk is);
  • Zet de cilinders stevig vast door bijv. gebruik te maken van sjorbanden zodat ze niet kunnen kantelen, omvallen of verschuiven;
  • Sla lege en volle cilinders apart op en scheid zuurstof flessen en gassen van elkaar;
  • Zorg voor de aanwezigheid van een brandblusmiddel (minimaal 2 kg poeder);
  • Bevat een gascilinder een gevaarlijke stof, dan mag je maar een beperkte hoeveelheid vervoeren. Vervoersdocumenten zijn dan niet noodzakelijk;
  • Bij grotere hoeveelheden zijn vervoersdocumenten noodzakelijk.

  Vervoer van materialen op een imperiaal:

  • Zet de materialen vast met sjorbanden;
  • De lading mag aan weerszijden van de bus niet meer dan 20 cm uitsteken;
  • De totale breedte mag niet meer dan 2,55 m bedragen;
  • Lading met scherpe uitstekende delen moeten minimaal 2 meter boven het wegdek vervoerd worden, ter voorkoming van het verwonden van voetgangers en fietsers;
  • Deelbare lading mag maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken;
  • Houd de maximale dakbelasting van het voertuig in acht. Raadpleeg hiervoor de instructies behorende bij het voertuig;
  • Controleer regelmatig de bevestiging van de imperiaal en de kwaliteit van de sjorbanden;
  • Tip: Breng permanente kokers aan welke duurzaam zijn vastgezet met bijv. metalen klembanden wanneer regelmatig buismateriaal moet worden vervoerd;
  Tips > Voor meer informatie

  Voor de Toolbox verwijzen wij naar Abomafoon 3.29, Bestelbussen. Deze Toolbox kan je als Dura Vermeer medewerker opvragen via www.duravermeersave.nl