Naoual El Idrissi
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Coronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19) vragen en antwoorden

Wat is het Corona-virus precies?
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
In Nederland zijn nu meerdere patiënten met het nieuwe coronavirus. De meeste patiënten komen echter uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken, onder andere in Japan, Thailand, de VS Verenigde Staten , Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran.
Zie voor meer informatie over het Corona-virus de volgende link:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Hoe besmettelijk is het?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Hoe dodelijk is het?
Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten.

Waar kan ik meer informatie vinden?
De site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een vragen en antwoorden site waar veel van de vragen die mensen kunnen hebben worden beantwoord. Ook geven zij actuele informatie over de situatie in Nederland.

Wat kan je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Vermijd het geven van handen
  • Vermijd omhelzingen

Houd de website van het RIVM in de gaten voor verdere informatie hierover.

Moeten collega’s medewerkers die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts

Moet ik een mondkapje dragen?
Mondkapjes worden alleen geadviseerd bij medisch personeel. Een mondkapje helpt alleen als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk, aldus het RIVM.

Wat moet je doen als je mogelijk geïnfecteerd bent?
Neem telefonisch contact op met je huisarts/ huisartsenpost of lokale GGD. Ga niet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Je kunt dan anderen die daar aanwezig zijn besmetten. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan de hand is en vertelt wat je eventueel moet doen.

Wanneer moet ik thuisblijven?
Als je recent lichte luchtwegklachten hebt gekregen blijf dan een dag thuis(werken) en  kijk of de klachten verergeren. Als de klachten toenemen neem dan telefonisch contact op met je huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Kan ik zelf beslissen om thuis te werken of thuis te blijven om mogelijke besmetting te voorkomen?
Overleg dit altijd eerst met jouw leidinggevende. Twijfel je of het wel veilig is om naar je werk te komen of jouw werk te doen, overleg dit met jouw leidinggevende. Vindt jouw leidinggevende dat je veilig naar je werk kan komen, aan het werk kunt dan hoor je gewoon te komen werken. Wil je toch thuisblijven, dan moet je hier een of meerdere vakantiedag(en) voor opnemen. Maar als je leidinggevende het ook beter vindt dat je thuis blijft/werkt dan wordt jouw salaris doorbetaald.

Wordt mijn salaris doorbetaald als ik besmet ben met het virus?
Als je ziek bent, wordt jouw salaris doorbetaald.

Wordt mijn salaris doorbetaald als ik in quarantaine verblijf?
Als je door de huisarts of de GGD verzocht wordt in quarantaine te gaan, wordt jouw salaris doorbetaald.

Wat gebeurt er als een groot deel van het personeel ziek wordt?
De directies van de werkmaatschappijen zullen hierop tijdig anticiperen en nadenken over te nemen maatregelen.

Als ik niet ziek ben, maar ik moet voor een kind of partner zorgen?
Overleg met je leidinggevende over je situatie en of thuiswerken mogelijk is. Formeel kan je in zo’n geval kortdurend zorgverlof inzetten. Je hebt dan recht op 70% doorbetaling van jouw salaris, maximaal 2 weken (voor meer informatie, zie servicegids). Pas als je door de werkgever naar huis wordt gestuurd om een ‘uitslag’ af te wachten of om besmetting te voorkomen, wordt je salaris doorbetaald en komt dit 100% voor rekening van de werkgever.

Wat doe ik als ik vermoed dat een collega het COVID-19 virus heeft?
Bespreek dit met jouw collega en jouw leidinggevende.
De leidinggevende zal de medewerker beoordelen en indien nodig naar huis sturen en hem of haar contact op laten nemen met de huisarts. In geval van besmetting zal het RIVM protocol in werking treden. Meer informatie hierover vindt je op RIVM.

Krijg ik van Dura Vermeer persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes?
Helaas zijn er, buiten het regelmatig handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes, geen goede beschermingsmiddelen die echt werken.  Per situatie moet worden bekeken wat de beste aanpak is. Vooralsnog worden er geen beschermingsmiddelen met betrekking tot het Covid-19 virus verspreid.

Kan ik wel gewoon met vakantie/op reis gaan?
Volg hierbij het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft ook een Reisapp waarop je in één oogopslag kan zien welke veiligheidsrisico’s wereldwijd gelden:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken  
Wij adviseren grote mensenmassa’s te vermijden en bijvoorbeeld bezoek aan (internationale) beurzen uit te stellen.