R. de Groot / R. de Groot
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Evaluatiegesprek Bouwplaatsmedewerker nieuwe stijl 2021
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting bespreken we met jullie de nieuwe manier waarop de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de Timmermannen vanaf 2021 gehouden zullen worden.

​​​​​​​

Het gesprek

Het gesprek is de basis voor de evaluatie. Tijdens het gesprek komen een groot aantal onderwerpen aan bod. Je kan daar een terugkoppeling geven hoe je er zelf over denkt. Hieronder een paar voorbeelden van de gespreksonderwerpen:

 • Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?
 • Welke middelen mis je om je werk goed te kunnen doen
 • Hoe is de veiligheid op de bouw geregeld? Heb je het gevoel dat je je werk veilig kunt uitvoeren?
 • Druk je veiligheidsgevoel uit in een cijfer tussen 1 en 10
 • Hoe kunnen we jouw veiligheidsgevoel verbeteren
 • Hoe staat het met de kerncompetenties en de vakkennis?

De bedoeling van het gesprek is terugkijken hoe het was en natuurlijk vooruitkijken hoe het misschien nog beter kan.


De verslaglegging
 • Het gespreksverslag wordt vanaf nu ingevuld in DigiDV, en dus niet meer op een papieren formulier. 
  Dit geldt voor alle Bouwplaatsmedewerkers van Dura Vermeer.  

 • Nadat het formulier is ingevuld, kan je het doorlezen en als je ermee kan instemmen onderteken je het digitaal via de Afas Pocket app of via DigiDV.  Hoe dat gaat zullen we je later nader informeren aan de hand van een instructievideo.   

 •   

Waarom deze verandering?
 • Met het papieren formulier waren veel handelingen vereist, namelijk het inscannen en daarna moest het meerdere keren opgestuurd worden om het in het dossier te plaatsen. Dit is niet efficiënt en kost veel tijd.  

 • Daarnaast heeft Dura Vermeer de doelstelling om te digitaliseren. Door het evaluatieformulier digitaal te maken, maken we weer een stap in de goede richting. 

 • ​​​​​​​ 

Wat betekent dit voor mij? 

Wij denken dat deze nieuwe manier van evalueren voor zowel de bouwplaatsmedewerker als Dura Vermeer veel waardevoller is omdat;

 • Door de open vragen kan je verwachten dat er meer een gesprek op gang gebracht wordt, waarbij jouw mening werkelijk van invloed zal zijn.  
 • Via de Afas Pocket app kan je het verslag rustig nalezen en kenbaar maken of je het ermee eens bent, of je het er niet mee eens bent of dat je nog zaken mist die wel besproken zijn. Hiervoor is het dus handig dat de app op je telefoon is geinstalleerd en dat je weet hoe je ermee werkt. Maar zoals gezegd daarover later meer. 

 • ​​​​​​​