P.J. Licht
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Rookbeleid Dura Vermeer
Introductie

Dura Vermeer hecht veel waarde aan gezondheid en welzijn van haar medewerkers. Daarom is in samenwerking met de COR het rookbeleid vernieuwd en passen gemaakt op de per 1 januari 2022 gewijzigde wetgeving vanuit de overheid.

Hiermee willen we duidelijkheid en transparantie bevorderen over hoe wij binnen Dura Vermeer invulling geven aan een rookvrije werkplek.

Per 1 januari 2022 is er vanuit de overheid een verbod op rookruimtes op de werkplek afgekondigd. Dit verbod geldt ook op het voorkomen van rookoverlast dichtbij een werkomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ingang van een keet of kantoor, of op de werkplek buiten. Onze bedrijfsvoertuigen worden ook beschouwd als werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Op de werkplek komt meeroken vaak voor omdat rokers en niet-rokers daar bijna dagelijks langdurig samen zijn. 

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid van de roker en de mensen in zijn omgeving

Roken en rookoverlast geeft een verhoogde kans op:

 • Longkanker;
 • Chronische longaandoening;
 • Extra slijm;
 • Hart en vaatziekte;
 • Brandgevaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het rookbeleid van Dura Vermeer kent de volgende afspraken: 

 1. In alle bedrijfsgebouwen en op projectlocaties van Dura Vermeer geldt voor alle medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden, bezoekers en anderen een algeheel rookverbod. Hiermee garanderen we een rookvrije werkplek voor iedereen.

 2. Het rookverbod is ook van toepassing in de bedrijfsauto’s en bedrijfsvrachtwagens, bouwketen en werktuigen die voor de uitoefening van de werkzaamheden worden gebruikt

 3. Alle collega’s zijn medeverantwoordelijk voor het toezicht op het algehele rookverbod.

 4. Het is verboden te roken in de buurt van de hoofdingangen van de kantoren, keten en projectlocaties van Dura Vermeer. Het roken mag geen overlast geven naar binnen, of aan personen die naar binnen willen gaan.
   
 5. Bij het roken buiten de gebouwen en projectlocaties van Dura Vermeer, dienen as en sigaretrestanten netjes opgeruimd te worden.

 6. Medewerkers die hun werkzaamheden verrichten bij derden dienen zich te houden aan het daar geldende rookbeleid.

 7. Als medewerkers tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld aan sigarettenrook veroorzaakt door anderen, dienen zij elkaar hierop aan te spreken en dit te melden bij hun direct leidinggevende.

 8. De werkgever zal er op toe zien dat de voorschriften worden nageleefd. Ingeval van overtreding wordt het ‘3B Sanctiebeleid’ toegepast. Als toevoeging op dit beleid wordt er bij elke overtreding waarop een ‘Brief’ volgt, een boete ter hoogte van € 100 opgelegd. Deze komt ten goede van KWF Kankerbestrijding.

 9. Gaat een medewerker twee keer de fout in dan wordt hij/zij aangemeld voor ‘Leefstijlbegeleiding’ via Volandis. Hierbij wordt voorzien in een individueel coachingstraject voor een gezondere levensstijl op het gebied van onder andere stoppen met roken. 

 10. Dit rookbeleid geldt uitdrukkelijk ook voor het roken van e-sigaretten en andere op rookwaren gelijkende producten.

Printbare versie van het Dura Vermeer Rookbeleid: Rookbeleid

Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Zie je iemand roken binnen op de bouw? Vraag rustig en beleefd of degene dit niet wil doen. Mocht je dan een vervelend antwoord terug krijgen meld het bij je leidinggevende, want je hebt recht op een rookvrije werkplek.

 • Daarnaast hebben onze klanten recht op een huis waarin niet gerookt is. De rooklucht kan heel lang blijven hangen. Het  is geen reclame voor Dura Vermeer, wanneer mensen een nieuw huis kopen met een rooklucht erin.
Tips > Voor meer informatie

Je vind in de Academie de mogelijkheid voor ‘Leefstijlbegeleiding – Individuele begeleiding’ via Volandis. Deze adviseur op het gebied van gezondheid en werkomstandigheden kan ondersteunen bij stoppen met roken.

In de Academie staan de namen en gegevens van de contactpersonen van Volandis, zodat je je rechtstreeks bij hen kunt aanmelden. Mocht je vragen hebben over bovenstaande, dan kun je contact opnemen met je HR-adviseur.