01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Trede 4 Veiligheidsladder
Behalen van trede 4

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.
Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Eind november zijn alle werkmaatschappijen en een aantal projectlocaties bezocht door twee auditors in het kader van de Veiligheidsladder. Verspreid over 10 dagen zijn ruim 125 collega’s geïnterviewd om onze veiligheidscultuur te meten.

Aan de hand van een zelfevaluatie onder 160 collega’s waren we van mening dat we op trede 4 acteren, dat wil zeggen pro actief.  Aan het einde van de audit werd dit bevestigd. We zitten comfortabel op trede 4 en dat is best een prestatie. 
​​​​​​​

Woorden van de auditors over Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed naar aanleiding van de audits waren als volgt:

 • Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed is een platte organisatie met medewerkers die openstaan voor elkaar, de meerwaarde van samenwerken kennen en dat ook in de praktijk brengen, het familiegevoel ondervinden en uitdragen en dat alles in zeer uitdagende dagelijkse praktijksituaties.

 • Uitdaging voor de komende periode: ruimte bieden voor ontwikkeling van talentvolle medewerkers en de realisatie van het doel om het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers en van de medewerkers van de onderaannemers, te ontwikkelen tot een hoger niveau

Wat betekent trede 4?

Trede 4 geeft aan dat de organisatie proactief bezig is met veiligheid. 

We zijn continu bezig met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers spreken elkaar aan op onveilig handelen. We denken vooruit en nemen initiatief op het gebied van veilig. We handelen proactief.

Wat is proactief handelen? 

Proactief is het tegenovergestelde van reactief. Je kijkt vooruit, pakt de regie, neemt het stuur in handen en probeert veiligheidsrisico’s zo vroeg mogelijk met maatregelen te voorkomen of te beperken. 

Een proactieve houding begint bij een veilig ontwerp van een project en gaat verder in de veilige realisatie van het project

Verandert er iets op de bouwplaatsen?

Vooralsnog verandert er op de bouwplaatsen niks, trede 4 hebben we behaald door te werken zoals we gewend zijn. In de komende jaren vindt er jaarlijks een herhalingsaudit plaats. Het kan dus voorkomen dat we voor de volgende audit bij jouw op het project komen!

Verder is Dura Vermeer er druk mee bezig om onderaannemers mee nemen op het gebied van veiligheid, een veilige bouwplaats realiseer je namelijk in samenwerking met alle partijen die zich op de bouwplaats bevinden!


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

  Wat kan jij doen om de organisatie te helpen het behaalde niveau vast te houden?

  • Ten eerste:  Gewoon veilig en gezond werken. Is het niet veilig, stop dan en zorg eerst voor een veilige werkplek.
  • Ten tweede: zie je mensen onveilig werken? Spreek aan, hoe lastig dit ook wel eens is,  en geef aan wat het risico is.
  • Ten derde: Je PBM's vormen het laatste middel om een verwonding te voorkomen. Gebruik ze dus altijd. Denk hierbij aan handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming en uiteraard de helm en schoenen.
  • Ten vierde: Denk mee. Denk je dat het veiliger kan? Bespreek het dan met de uitvoerder. Heb je een slim idee? Dien dan een verbeteridee in via de SAVE app