01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  VEILIG na de (bouwvak) vakantie
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  • Ik besef dat de omstandigheden op het project veranderd kunnen zijn na de vakantieperiode.
  • Ik heb moeite met het opstarten van mijn werk na de bouwvak.
  • Ik vind een toolboxmeeting belangrijk, voordat we op dit project de werkzaamheden opstarten na de vakantie.