J. de Koning / J. de Koning
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Generieke Poortinstructie
Waarom de Generieke Poortinstructie?

De Generieke Poortinstructie (GPI) is de vervanging van de vele algemene poortinstructies die zijn ontstaan bij de grotere bouwbedrijven. Medewerkers van onderaannemers en leveranciers die bouwplaatsen van verschillende hoofdaannemers betraden, moesten steeds een andere (maar wel bijna gelijke) poortinstructie volgen voor zij aan het werk konden.

Deze hoofdaannemers hebben nu samen met elkaar een kwalitatief goede instructie opgezet, die ook nog eens tijd en geld spaart; de Generieke Poortinstructie. Generiek betekent “algemeen” en “niet specifiek”.

Wat is het doel van de Generieke Poortinstructie?

Het doel van de GPI is enerzijds het verbeteren van het veiligheidsgedrag c.q. kennis doordat iedereen jaarlijks de geldende regels op de bouwplaats krijgt. Iedereen heeft hiermee hetzelfde basisniveau van de algemene veiligheidsregels op onze bouwplaatsen.

Daarnaast kan er door het generiek maken van de algemene poortinstructie, meer aandacht en tijd besteed worden aan de projectspecifieke instructie en de specifieke gevaren op de projectlocatie.

Dit betekent dus dat deze Generieke Poortinstructie NIET in plaats van de specifieke projectinstructie komt. De GPI zal de algemene zaken behandelen die voor elk project gelden.

Daarnáást wordt er door de uitvoerder een project specifieke start werkinstructie gehouden, die de specifíeke regels en risico’s behandelt van het betreffende project.

Voor wie is de Generieke Poortinstructie bedoeld?

De GPI geldt voor medewerkers van hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers, vertegenwoordigers en ingenieursbureaus, ingehuurde- en ingeleende krachten die op de bouwplaats werkzaamheden verrichten.

Voor bezoekers is er een bezoekersmodule. Ook deze module staat op www.gpi.explain.nl. Het volgen van deze module duurt tussen de 1 en 2 minuten en is gratis. In de film worden de bezoekers gewezen op veiligheidsvoorschriften en veiligheidsrisico’s op de bouwlocatie. Na het bekijken van de film kan er op een link geklikt worden waarna er een “verklaring van gezien” kan worden gedownload.

Wanneer is de Generieke Poortinstructie verplicht?

Wat kom je doen en heb je GPI nodig?

GPI-INFRA

GPI-BOUW

BEZOEKERS

Werken op de bouwplaats of binnen een verkeersafzetting

Ja

Ja

N.v.t.

Bezoek bouwkeet

Nee

Nee

Ja

Leveren op bouwplaats of verkeersafzetting (“achter bord met veiligheidsinstructie”)

Ja

Ja

N.v.t.

Bezoek bouwplaats onder begeleiding

Nee

Nee

Ja

Afgifte buiten bouwplaats

Nee

Nee

N.v.t.

Aantoonbaarheid van de GPI?

Voor de medewerkers van Dura Vermeer Railinfra wordt de Generieke Poortinstructie op het digitaal veiligheidspaspoort toegevoegd. 

Medewerkers van derden dienen zelf aantoonbaar te maken dat zij de GPI hebben gevolgd. Dit kan doordat hun werkgever de GPI ook op hun digitaal veiligheidspaspoort zet of door het aantonen van het certificaat.