R. Bouhuis / R. Bouhuis
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Impact Corona op onze BHV organisatie
Impact Corona op onze BHV organisatie

Onlangs heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de richtlijnen voor burgerhulpverlening en first responders aangepast om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De BHV organisatie op de kantoren en projecten blijft belangrijk om hulp te kunnen verlenen bij calamiteiten. De huidige Coronacrisis heeft gevolgen voor de wijze waarop BHV gegeven kan worden.

Het Coronavirus kan onder andere worden overgebracht via de luchtwegen. Daar zit het risico. Ook bij andere BHV handelingen zoals het verbinden van een wond, kom je in directe nabijheid van het slachtoffer.

Uitgaande van de richtlijnen van het RIVM en het vertrouwen dat iedereen daarnaar handelt, gaan we er vanuit dat personen een beroep kunnen doen op de BHV organisatie en de BHV-ers zelf geen ziekteverschijnselen vertonen. Toch moet er alles aan gedaan worden om het risico voor de BHV-er weg te nemen.

Vanaf heden gelden de volgende tijdelijke maatregelen aanvullend op de huidige bedrijfsnoodplannen/alarmkaart:

Wat te doen bij een hartstilstand of het vermoeden daarvan:
 1. Laat direct de AED halen.
 2. Waarschuw de ambulance via 112.
 3. Zorg voor een opvang bij de toegang naar de bouwplaats of kantoor.
 4. Vraag naar een tweede BHV-er om te helpen bij de reanimatie.
 5. Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’. Je kan nog wel de ademhaling voelen met de hand of kijken naar de borstkas.
 6. Geef geen mond-op-mond-beademing meer. Let op: De mondmaskers die bij de AED geleverd worden bieden geen bescherming tegen besmetting!
 7. Geef wel borstcompressies en wissel af met de tweede BHV-er.
 8. Sluit de AED aan en gebruik de AED.
 9. Na overname door de ambulance de handen ontsmetten.
Wat te doen bij het behandelen van verwondingen door ongevallen:
 1. Neem de maatregelen in acht die je op de BHV training hebt geleerd om bloed-bloed contact te voorkomen.
 2. Voor behandeling kom je binnen de 1,5 meter veilige zone. Vraag het slachtoffer een FFP2 mondmasker op te zetten (als deze beschikbaar is) en gebruik deze zelf ook.
 3. Behandel de verwonding als noodzakelijk.
 4. Ontsmet de handen.

Tip
Op de alarmkaart staan de routes aangegeven naar de dichtstbijzijnde AED, graag checken of deze nog klopt.
​​​​​​​