Chr. Vulker
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  LMRA
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Nét voordat ik aan de slag ga, doe ik nog een laatste check wat voor taak ik moet uitvoeren, hoe ik moet werken, of ik veilig bij mijn werkplek kan komen, of deze veilig is en wat de risico’s zijn.
 • Ik heb nog nooit een LMRA uitgevoerd.
Introductie

LMRA staat voor laatste Minuut Risico Analyse, oftewel "Bezint eer ge Begint"

De LMRA is een korte risicoanalyse, die tussen de oren afspeelt. Vastlegging op papier is niet nodig.

Een LMRA is een korte risicobeoordeling die je uitvoert voordat je de werkplek betreedt en aan je werkzaamheden begint. Dit hoeft niet langer dan een minuut te duren en vraagt verder ook geen administratieve ballast. De risico's beoordeel je op het gebied van VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

De bedoeling van de LMRA is dat je nét voordat je  aan de slag gaat, nog een laatste check doet

 • welke taken je moet uitvoeren;
 • hoe je moet werken en wat de risico’s zijn;
 • of je de juiste middelen hebt om de werkzaamheden uit te voeren;
 • of je een veilige werkplek hebt;
 • tenslotte bepaal je hoe je deze gevaren kunt vermijden of (laten) oplossen/wegnemen.

De LMRA functioneert als een verkeerslicht.

 • Bij het begin van de LMRA staat het licht op oranje, opletten dus;
 • Kijk vervolgens wat de risico’s zijn;
 • Komen er risico’s aan het licht die niet vermijdbaar zijn (=rood licht), dan mag je sowieso niet aan het werk beginnen;
 • Indien alle maatregelen zijn getroffen en de benodigde beschermingsmiddelen aanwezig zijn, of indien geen risicofactoren aangetroffen worden, dan wordt groen licht gegeven en kan je veilig met het werk beginnen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Beoordeel het risico

 • Begin niet meteen met werken, maar bekijk eerst of er risico's zijn.

Neem maatregelen

 • Bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer de maatregelen uit.
 • Kan je het zelf niet oplossen? Waarschuw dan de uitvoerder en overleg.

Start werk

 • Je kunt nu veilig werken.
Waarom is het doen van een LMRA belangrijk

Het doel;

Het doel van de LMRA is om risico’s weg te nemen en het bewustzijn over gezondheids- milieu– en veiligheidsrisico’s te verhogen. Dankzij de LMRA wordt de werkplek last minute gecontroleerd en worden eventuele risico’s vastgesteld. Deze kunnen dan, waar mogelijk, direct worden weggenomen. De risico’s binnen je organisatie worden met behulp van de LMRA dus nog beter geconstateerd en het aantal ongevallen binnen je organisatie neemt af.

Wie voert de LMRA uit?;

Een LMRA wordt door je medewerkers zelf uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden die iemand gaat uitvoeren. De voordelen zijn tenslotte ook (voornamelijk) voor de werknemer zelf. Hij neemt waar nodig extra voorzorgsmaatregelen ter bevordering van zijn eigen veiligheid. Is het niet veilig? Dan worden de werkzaamheden ook niet gestart. Een gevaar of risico dat voor anderen ook van toepassing is, wordt dan natuurlijk ook doorgegeven aan de omgeving.

Hoe voer je een LMRA uit?;

De basis van een LMRA ziet er als volgt uit:

 • Potentiële gevaren of risico’s identificeren die zich nog voordoen, ondanks de reeds genomen maatregelen. Wat zijn de risico’s? Wat zou je kunnen overkomen? Een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen:
  • Is er struikelgevaar in en rondom mijn werkgebied?
  • Is mijn werkruimte goed geventileerd?
  • Beschik ik over het juiste gekeurde materiaal (gereedschap bijv.)?
  • Brengen mijn werkzaamheden explosiegevaar/elektriciteitsgevaar met zich mee?
  • Weet ik wat te doen als er iets misgaat? (EHBO/BHV)
 • Bepalen van maatregelen om de risico’s uit de vorige stap weg te nemen/verminderen of aanvaardbaar te maken. Alle risico’s die je hebt geconstateerd ga je evalueren om hierop vervolgens de juiste maatregelen te nemen zodat je alsnog veilig aan het werk kunt.
 • Het uitvoeren van de maatregelen uit de vorige stap. Zorg ervoor dat je de juiste maatregelen treft voordat je aan je werkzaamheden begint. Denk bij deze maatregelen bijvoorbeeld aan:
  • Het plaatsen van pionnen;
  • Een controle van de werkvergunning;
  • Het volgen van werkprocedures;
  • Het parkeren van rijdend materiaal.

Is het doen van een LMRA verplicht?;
Het uitvoeren van een LMRA is vanuit de VCA-norm (VGM Checklist Aannemers) verplicht. Volgens deze norm moet je als organisatie een procedure hebben waarin wordt geregistreerd wanneer, door wie en hoe een LMRA is uitgevoerd. Veelal is dit een onderdeel van de werkplekinspectie. Maak dit dus kenbaar bij je medewerkers! Tijdens de VCA-audit moet je namelijk kunnen aantonen dat je deze procedure hebt ingevoerd en je medewerkers dit ook daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk. Met andere woorden: ondanks dat je de LMRA zelf niet vastlegt, is het wel belangrijk om je medewerkers aan te sporen om het vast te leggen tijdens de werkplekinspectie.
Tips > Voor meer informatie

Hoe doe ik het dan?

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen? 
 • Heb ik een instructie gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld? 
 • Weet ik precies wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen? 
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermingsmiddelen)? 
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren? 
 • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Is de route naar mijn werkplek veilig?

Ik ga pas werken als ik zeker weet dat ik het veilig kan doen. 

Eerst denken, dan doen!

 • De vragen stel je op ieder moment van elke dag;
 • Op jouw werkplek;
 • Direct vóór aanvang van alle werkzaamheden;
 • Niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen genomen zijn;
 • Maar óók bij verandering van werkomstandigheden;
 • Bij routine werkzaamheden;

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin je toch geconfronteerd wordt met gevaren die in de voorbereiding over het hoofd gezien zijn. Soms zijn de gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. Daarom wordt een beroep gedaan op je eigen kennis, ervaring en vakmanschap.

Vraag indien nodig hulp om te zorgen dat je je werk veilig kunt uitvoeren.
Uiteraard dient de leidinggevende het goede voorbeeld te geven door zelf de LMRA naar behoren uit te voeren.