01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Ramadan op het werk
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik weet wanneer de Ramadan begint.

  Ik help altijd een vastende collega die om hulp vraagt.

Introductie

Voor medewerkers die aan de Ramadan deelnemen is het werken in deze periode erg zwaar. Als er in de organisatie werknemers zijn die meedoen aan de ramadan, is het verstandig daar rekening mee te houden. Het langdurig vasten kan namelijk gevolgen hebben voor hun functioneren en de veiligheid op de werkvloer. Zeker onder omstandigheden waarbij (zwaar) lichamelijk werk verricht wordt en bij warm of koud weer. 

In deze toolbox wordt aangegeven waar we met elkaar op kunnen letten. 

Wat is de Ramadan

Ramadan is een vastenmaand voor moslims. Tijdens deze maand mag er tussen zonsopgang en –ondergang niet gegeten, gedronken, gerookt worden. De start van de Ramadan is elk jaar verschillend, dit komt omdat de Ramadan maand wordt bepaald door een nieuwe maan.

De ramadan is een belangrijke maand voor moslims. Het houden daarvan is onderdeel van de vijf zuilen, de belangrijkste leefregels voor moslims. Moslims bidden tijden de ramadan veel. Het doel van de ramadan is onder meer het versterken van het geloof. Daarnaast staan waarden als naastenliefde, verdraagzaamheid en vrijgevigheid centraal. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat betekent dit voor deze medewerkers en voor collega’s?

De kans is groot dat tijdens de Ramadan, mensen minder slaap krijgen. Zeker in het begin van de vastenperiode zal het lichaam nog moet wennen aan het nieuwe ritme van eten en drinken. Zeker als deze periode in de zomer valt, zijn de dagen lang en warm. Tussen zonsopkomst en zonsondergang mag er ook geen water worden gedronken.


Waar kunnen de medewerkers last van krijgen?

 • Vermoeidheid;
 • Stemmingswisselingen;
 • Concentratieproblemen;
 • Loomheid/sufheid;
 • Humeurigheid;
 • Flauwvallen;
 • Hoofdpijn.

Een medewerker die deelneemt aan de ramadan kan minder alert zijn, uitdrogingsverschijnselen krijgen en/of flauwvallen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

De werkgever is niet verplicht om rekening te houden met de ramadan. Toch is het verstandig om dat wel te doen. Rode draad is: maak het bespreekbaar, erken dat het vasten gevolgen kan hebben voor veiligheid op de werkvloer en houd er dus rekening mee.

Breng in kaart welke medewerkers meedoen aan de Ramadan en bespreek dit met elkaar.

Enkele maatregelen:​​​​​​​

 • Wees alert op je vastende collega’s;
 • Het is altijd belangrijk op je collega’s te letten natuurlijk, maar tijdens de Ramadan is het zeker zinvol dit te doen;
 • Let vooral op uitdroging of flauwvallen;
 • Medewerkers die aan de Ramadan meedoen moeten natuurlijk ook op zichzelf letten. Als je twijfelt aan je gezondheid, meld dit aan je leidinggevende!;
 • Wees collegiaal;
 • Pas indien mogelijk werk- en rusttijden aan de omstandigheden;
 • Toon begrip voor je collega’s die deelnemen aan de Ramadan.