R. de Groot
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Strafrecht in de bouw
Discussie > Bespreek het met je collega's!

1 Ben jij weleens gehoord door een inspecteur van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) ?

Introductie

Iedereen is wel bekend met het strafrecht. Op televisie en internet kom je het dagelijks tegen; iemand veroorzaakt een dodelijk verkeersongeval, er is ergens een overval gepleegd, iemand wordt veroordeeld voor mishandeling, enzovoort. Waarschijnlijk ben je jezelf er niet bewust van, maar ook tijdens je werkzaamheden voor Dura Vermeer kun je zomaar te maken krijgen met dit strafrecht. Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom een bepaald onderwerp. In deze Toolbox gaan we wat dieper in op ISZW

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wie?

Een verkeerde handeling, zelfs onbewust en onbedoeld, waardoor iemand gewond is geraakt kan ervoor zorgen dat Dura Vermeer bestraft wordt. In zeer uitzonderlijke gevallen kan zelfs degene, die de overteding heeft begaan of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven, bestraft worden. Maar dan moet dit wel blijken uit onverantwoord en roekeloos gedrag.

Wanneer?

Het overtreden van de Arbo wet- en regelgeving kan leiden tot het opleggen van een boete of zelfs strafvervolging. Het is daarbij het niet per sé van belang of het opzettelijk gebeurt.

Welke gevallen?

De gevallen, die kunnen leiden tot oplegging van een boete of strafvervolging doen zich in allerlei situaties voor. De meest bekende gevallen zijn ongevallen met ziekenhuisopname maar ook in andere situaties kunnen boetes opgelegd worden:

 • ISZW kan onaangekondigd een project van DuraVermeer bezoeken, meestal in het kader van een focusbezoek. Hierbij kijkt men naar het aanwezig zijn van specfieke risico's zoals valgevaar of gevaar voor beknelling.
 • Als er een ongeval heeft plaatsgevonden met letsel en het slachtoffer is opgenomen in het Ziekenhuis komt ISZW altijd naar het project om een ongevalsonderzoek te doen. Daarom is het ook belangrijk dat de plek van het ongeval niet opgeruimd wordt.
 • Ook de kantoorlocatie kan bezocht worden, meestal gebeurt dat als er in de afgelopen periode meerdere rapporten zijn opgesteld en een gesprek met de directie gewenst is.

Indien tijdens een bezoek aan een project, is geconstateerd dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn dan kunnen ( een deel van ) de werkzaamheden stilgelegd worden totdat bij een tweede bezoek is gebleken dat het risico beheersbaar is gemaakt. Ook kan een eis opgelegd worden met een termijn waarbinnen de constatering opgelost moet zijn.

Ook kan tijdens een bezoek een boete opgelegd worden. Dat kan ook aan individuele personen. Als je van je werkgever een helm hebt ontvangen en je bent geinstrueerd deze te dragen dan kan het zomaar zijn dat bij het niet dragen van de helm de boete voor eigen rekening is.

inspecteur SZW

Deze persoon is opsporingsbevoegd. Hij mag iedereen vragen stellen en mag ook zaken in beslag nemen. Hij heeft altijd toegang tot het project. Het is dus belangrijk deze persoon altijd netjes te woord te staan en te begeleiden tijdens een rondgang. 


Maatregelen > Wat moet je doen?

Vuistregels: (Ver)horen door Inspecteur SZW

 1. Voorkom dat je alleen wordt gehoord.
 2. Schakel een leidinggevende in om bij het gesprek aanwezig te zijn.
 3. Als er geen derde bij mag zijn: vraag dan of je iemand mag bellen voor overleg
 4. Als je ook geen overleg mag hebben, vraag dan in wat voor hoedanigheid men je wilt horen:
 • Als verdachte , of als persoon die indienst is (als verdachte heb je zwijgrecht)
 • Als getuige (heb je geen zwijgrecht)

 Zorg ervoor dat het verhoor plaatsvindt in een ruimte waar geen losse papieren rondslingeren (je wilt niet dat extra zaken worden bekeken als jij even de kamer uit moet.

Indien  gehoord:

 1. Geef antwoord op de vraag en wees (behoudens noodzaak, zie 3) niet uitvoeriger dan strikt noodzakelijk.
 2. Houd je aan de feiten, geef zo min mogelijk je mening.
 3. Licht alleen zaken toe als dit noodzakelijk is voor een volledig antwoord
 4. Wat je niet weet, weet je niet; ’misschien’ vragen kun je niet beantwoorden. Beantwoord vragen als: zou het zo kunnen zijn dat… pertinent met: “dat weet ik niet/ daar kan ik geen antwoord op geven” of iets dergelijks.
 5. Lieg nooit; zwijg als je zaken niet wilt zeggen of geef aan dat je vragen niet wilt of kunt beantwoorden.
 6. Vertel zeker niets meer dan je wilt vertellen.

 Straffen, maatregelen en consequenties

 • Indien het Openbaar Ministerie constateert dat er sprake is van een overtreding van een artiekel van de Arbo-wet , kan hier uiteindelijk een veroordeling op volgen. Dit kan zijn een boeteoplegging aan DuraVermeer of in het uiterste geval strafvervolging van een persoon. dat laatste kome tgelukkig niet vaak voor. 
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Bij het uitvoeren werkzaamheden doe je altijd een check:

 • Werk ik bij het uitvoeren van deze werkzaamheden volgens de (afgesproken) regels?

Is het uitvoeren van deze werkzaamheden veilig?

 • Nee? Dan direct overleggen met je leidinggevende!
 • Ja? Succes met de werkzaamheden!