M. Bakker / M. Bakker
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Zien, Handelen, Leren
Introductie

Dura Vermeer vindt zorg voor veiligheid op onze bouwplaatsen essentieel. Sturen op gedrag is een volgende stap om het veligheidsniveau gezamenlijk te verhogen om zo het aantal ongevallen af te laten nemen.

Dura Vermeer heeft het gewenste veiligheidsgedrag als volgt omschreven:

  • Geef het goede voorbeeld.
  • Spreek andere aan en accepteer aangesproken te worden.
  • Wees goed voorbereid.
  • Waardeer gewenst veiligheidsgedrag.
  • Wees proactief.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ondanks een behoorlijke veiligheidsinspanning gebeuren er nog steeds ongevallen in de bouw en infra branche. Er is een volgende stap nodig om het aantal ongevallen verdergaand terug te dringen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is ons doel dat medewerkers niet wegkijken bij gevaar, maar proactief zijn. Dat geldt niet alleen voor eigen medewerkers maar iedereen die betrokken is bij ons bedrijf of onze projecten.

Proactief = Zien-Handelen-Leren.

Werknemers leren gevaar te herkennen, hierop te handelen en elkaar op te hoogte te stellen van hetgeen is geleerd. Het aantal gevaarlijke situaties worden hiermee verminderd, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis.