17 Biologische Agentia
 >  Vogelgriep
Introductie

In Nederland heerst de vogelgriep.

De kans is aanwezig dat je in je werkgebied enkele tot vele zieke en/of dode vogels aantreft. Deze toolbox informeert je over de ziekte, de risico's en wat je kunt/ mag doen zodat je hier op een veilige wijze mee om kan gaan.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, ook wel vogelpest genoemd, is nauw verwant een het menselijke griepvirus. 

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voornamelijk voorkomt bij pluimvee, (zoals kippen en kalkoenen) maar ook bij (wilde) vogelsoorten zoals eenden, duiven, kokmeeuwen of zwanen. Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen/ virustypen worden veroorzaakt. Trekvogels dragen het virus vaak bij zich, en kunnen ook nieuwe varianten van vogelgriep het land binnenbrengen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Heel soms kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij contact tussen besmette vogels en mensen.

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone griep, namelijk:

 • Koorts;
 • Hoofdpijn;
 • Spierpijn;
 • Hoesten;
 • Oogontsteking (conjunctivitis).

De ziekte verloopt meestal mild, maar er zijn verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen met klachten zoals een zware longontsteking of benauwdheid.
Symptomen vogelgriep bij vogels

Vogels worden na infectie snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste klachten zijn:

 • Algehele duidelijke sloomheid;
 • De dieren maken geen geluid meer.

Vervolgens krijgen de dieren klachten zoals:

 • Ademhalingsproblemen;
 • Diarree;
 • Oogontstekingen;
 • Plotselinge sterfte.
Maatregelen > Wat moet je doen?

In zeldzame gevallen kunnen vogelgriepvirussen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt meestal na intensief contact met zieke vogels. Contact kan voorkomen bij het ruimen van zieke en/ of dode vogels.

Daarom geldt:

Zie je dode vogels in de natuur, raak deze dan niet aan met je blote handen!

Melden dode vogel

Maak een melding zodat het dier onderzocht kan worden op ziekten. Dode vogels kunnen besmet zijn met ziekten, zoals het vogelgriep virus. Dit virus en andere ziekten zijn vaak gevaarlijk voor andere dieren. Een dode vogel moet daarom opgeruimd worden.

Wie het dode dier vervolgens opruimt, hangt af van de locatie.

 • Lokale weg of lokaal water > Gemeente;
 • Provinciale weg > Provincie;
 • Provinciaal water > Waterschap;
 • Rijkswater of (auto-)snelweg > Rijkswaterstaat, tel: 0800 8002;
 • Langs het spoor > Prorail, tel:0800 7767 245

Meld dode wilde vogels (zoals eenden, duiven, kokmeeuwen of zwanen) bij de uitvoerder. De uitvoerder zorgt voor de melding naar de juiste instantie.
Tips > Voor meer informatie

Mocht u binnen 10 dagen na in contact te zijn geweest met kadavers van wilde (water)vogels toch griepklachten krijgen, neem dan contact op met uw huisarts of de GGD. Vertel dan dat er mogelijk contact is geweest met kadavers van wilde (water)vogels. Meld het ook bij de werkgever en de bedrijfsarts.