Dura Vermeer Divisie Infra | QHSE
16 Dag van de Veiligheid
 >  Samen scherper op veiligheid
Waarom de landelijke 'Dag van de veiligheid'?

Ieder jaar organiseert de bouwbranche de dag van de veiligheid. Op deze dag staan we extra stil bij veiligheid in de bouw- en infra. Het doel? Extra aandacht voor veiligheid om ervoor te zorgen dat iedereen, elke dag, weer veilig en gezond thuiskomt.

Hoe gaat het met de veiligheid binnen Dura Vermeer?

Dura Vermeer heeft veiligheid als kernwaarde benoemd in de bedrijfsvoering. Sinds de introductie van het veiligheidsprogramma Samen Veilig (2012) en de introductie van het cultuurprogramma Zien Handelen Leren (2017) is de veiligheid op zowel de projecten (uitvoering) als op de projectkantoren (tender, ontwerp, voorbereiding) door de jaren verbeterd. 
 
Onze performance op veiligheid kent in 2020 een twee gezichten. Enerzijds kunnen we enorm trots zijn op de IF-rate die eind 2020 is gedaald naar 0,25. De IF-rate is het aantal ongevallen met verzuim, dat was in 2020 historisch laag. 

Anderzijds heeft er op 24 maart 2020 een dodelijk ongeval plaatsgevonden, bij een val van 4 meter is een ingehuurde medewerker ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. 

Risico's > Waar gaat het nog mis?

Veiligheid krijgt steeds meer aandacht, dit start al vanaf het moment dat we een project willen aannemen. In het ontwerp en in de voorbereiding worden maatregelen genomen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. In de startwerkinstructie, tijdens de dagstart en met behulp van het weekbord worden deze maatregelen uitgelegd. Hiervoor wordt het werkplan of veiligheidsplan gebruikt. 

Door afwijkingen buiten, bijvoorbeeld door wijzigingen in de planning of de beoogde werkwijze, zijn er soms andere maatregelen nodig. 

Bij een werkmethode die vooraf niet is bedacht kunnen er veiligheidsrisico's zijn die niet zijn geïdentificeerd. Het is daarom van groot belang om bij een wijziging eerst terug naar de tekentafel te gaan. Niet ff snel, maar ff nadenken. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat verwachten we van jou?

  • Houd veiligheid bespreekbaar door middel van Zien - Handelen - Leren.
  • Houd je aan de gegeven werkinstructie en het werkplan.
  • Voer alleen werkzaamheden uit waarvoor je bevoegd bent en opdracht heb gekregen.
  • Onderbreek de werkzaamheden bij afwijkende situaties als de veiligheid niet meer geborgd is.
  • Voorkom improvisatie bij risicovollere werkzaamheden.
  • Voer geen 'ad hoc' opdrachten uit zonder werkinstructie en uitleg over de veiligheidsrisico's en maatregelen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Krijg jij weleens een ad hoc opdracht? Hoe is de veiligheid dan geborgd?
  3. Onderbreek jij het werk als er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?