H. Wau
16 Dag van de Veiligheid
 >  Dag van de Veiligheid > Vijf grootste risico's in de Bouw en Infra
Introductie

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw zijn er vijf toprisico’s benoemd. Deze toprisico’s zijn:

 1. Aanrijdgevaar
 2. Valgevaar
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Hijsen en verticaal transporten
 5. Elektrocutie

Wij worden dagelijks blootgesteld aan deze toprisico’s. Daarom willen wij iedereen bewust maken van de gevaarbronnen, de mogelijke risico’s en de noodzakelijke maatregelen.   

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Aanrijdgevaar

Zowel binnen als buiten Dura Vermeer zijn er ernstige aanrijdincidenten geweest met (achteruit)rijdend groot materieel. De incidenten variëren van gevaarlijk situaties, aanrijding met letsel en/of materiële schade tot dodelijke afloop. De hoofdoorzaken van deze incidenten zijn:

 • Aanwezigheid van mensen en obstakels in de rijbaan van het materieel;
 • Het beperkte zicht achter en direct rondom de machine voor de bestuurder;
 • Het onjuist gebruik van het materieel (rijden met de bak of kraan omhoog).

Valgevaar

Vallen van hoogte en vallende voorwerpen zijn één van de belangrijkste oorzaken van gemelde ongevallen. Werken op hoogte brengt de volgende risico’s met zich mee:

 • Vallen van hoogte door onvoldoende leuninghoogte of ontbreken van randbeveiliging;
 • Vallen door onvoldoende beschermde vloersparing;
 • Geraakt worden door een vallend voorwerp;
 • Vallen in put of sleuf;
 • Bedolven worden door een sleuf die bezwijkt.

Gevaarlijke stoffen  

In ons dagelijks werk kunnen we worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, enerzijds uit producten die we toepassen en anderzijds uit stof dat vrijkomt bij onze werkzaamheden. Gevaarlijke stoffen kunnen acuut giftig zijn maar zijn vaak op langere termijn schadelijk.

Zie voor meer informatie over blootstelling en hoe je schade oploopt de toolboxen:

Elektrocutie  

Stroom hoor je niet, zie je niet en ruik je niet. Maar het is er wel en meedogenloos risicovol. Bij werkzaamheden aan installaties of bij grondroerende werkzaamheden word je hier dagelijks aan blootgesteld.

Hijsen en verticaal transporteren

In de bouwsector gebeuren er jaarlijks ernstige incidenten bij het hijsen en transporteren van zware bouwelementen. Ook bij het laden en lossen van vrachtauto’s of bij het ontkisten van een kunstwerk gaat het regelmatig mis.   

Klik hier om de film over hijsen en verticaal transporteren te bekijken.