08 Fysische factoren
 >  Wat te doen bij onweer
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik zoek al beschutting bij een naderende onweersbui. Ik wacht niet af tot deze op de plaats is waar ik werkzaam ben.
 • Ik weet op dit project waar ik veilig kan schuilen bij een naderende onweersbui.
 • Waarom is er verschil tussen railwerk en infrawerk? 
Introductie

Als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op weerextremen zoals hagel en onweer flink toe in Nederland.          Het gevaar van onweer is niet te onderschatten. Gemiddeld telt Nederland 25 dagen per jaar waarop het onweert.          

Tijdens onze werkzaamheden is het daarom belangrijk alert te zijn op onweer, zowel bij binnen als buiten werkzaamheden. 

Gezien de verandering in het klimaat en het toenemend aantal onweersbuien, is het vooraf inventariseren van een veilige schuillocatie geen overbodige handeling. Dit kan worden meegenomen bij het inrichten van de BHV-organisatie op de bouwlocatie zelf. Houd hierbij ook rekening met de mogelijke schade als gevolg van een blikseminslag en hoe te handelen  

De '10-secondenregel' wordt doorgaans gebruikt om een indicatie te geven van de afstand tussen jou en de blikseminslag. Geluid reist langzamer dan licht, dus het tijdsverschil tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de donder kan ons helpen de afstand tot het onweer te schatten. Het aantal tellen tussen de bliksemflits en het horen van de donder ,te delen door drie geeft een ruwe inschatting van de afstand in kilometers.   

Hoor je binnen tien tellen de donder dan dienen we de werkzaamheden te staken.

Voor werkzaamheden in de railbranche geldt een andere regel vanwege de geleidende eigenschappen van de railinfrastructuur.

Bij het waarnemen van bliksem of het horen van donder, of wanneer een onweersbui nadert, moet het werk onmiddellijk worden stopgezet. Na de laatste donderslag moet er binnen 15 minuten geen bliksem of donder meer optreden voordat ervan kan worden uitgegaan dat het onweer voorbij is. Pas dan kan het werk veilig worden hervat. 

Bron:Railalert


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Getroffen worden door bliksem;
 • Elekrtrische apparaten kunnen ontregeld worden door bliksem;
 • Onder lawaaiige omstandigheden wordt onweer vaak niet gehoord;
 • Gehoorbeschermingsmiddelen schermen af tegen laag frequent geluid. Het gerommel van de donder heeft hetzelfde lage frequentiegebied en wordt dus tegen gehouden.
Maatregelen > Wat moet je doen?


 • Stop werkzaamheden, zoek een veilige plek;
 • Strijk gieken en masten indien mogelijk van kranen en heistellingen;
 • Zorg ervoor dat je niet in de buurt bent van hekken, bouwliften, steigers, lichtmasten en andere voorwerpen van metaal;
 • Stop werkzaamheden aan metalen geleidende delen (gas-, elektriciteits-, water-en CV-leiding, luchtbehandelingskanalen, enz)Blijf ook uit de buurt van deze objecten;
 • Blijf in je auto of cabine en houd deuren en ramen gesloten.


Persoonlijke maatregelen

 • Maak goede afspraken met medewerkers bij lawaaiige omstandigheden en binnenwerk. Zij die zicht hebbern op het weer en het wel kunnen horen, kunnen van levensbelang zijn;
 • Verlaat werkplekken op hoogte (steigers, dekken en wandkisten);
 • Verlaat werkplekken in open gebieden;
 • Ga niet voor een open raam staan, een inslag in de nabijheid kan het glas doen springen;
 • Vermijd contact met stromend water. Water is een uitstekende geleider voor stroom, vandaar;
 • Ben je binnen? Haal dan de stekkers uit het stopcontact (ook je internetkabel) en gebruik geen aangesnoerde elektrische apparaten;
 • Blijf in de buitenlucht niet als een groep bij elkaar, maar verspreid je. 

Voorbeelden van veilige plekken zijn:

 • een bouwwerk/gebouw met een bliksembeveiliging;
 • een metalen cabine van een auto, hijskraan, graafmachine of ander materieel, houd ramen, dak en deuren gesloten;
 • een bouwwerk/gebouw zonder bliksembeveiliging echter op voldoende afstand (> 3 m) van metalen leidingen, radiatoren en dergelijke;
 • schuilen onder bruggen en viaducten: redelijk veilig, mits je uit de buurt blijft van de ondersteuningen en de fundamenten.


Indien men niet tijdig een veilige plek kan bereiken handel je als volgt,

 • Ga niet onder (alleenstaande) bomen staan;
 • Bevind je je in een bos: ga dan gehurkt zitten op een plek waar meerdere kleine bomen bij elkaar staan, houd hierbij wel minimaal 3 meter afstand van boomstammen en/of laaghangende takken;
 • Schuil niet in de nabijheid van metalen hekken, lichtmasten, bouwliften, torenkranen, kraanbanen van torenkranen, steigers en ander materieel van metaal (tenzij voorzien van bliksemafleiding);
 • Ga niet liggen; 
 • Maak je zo klein mogelijk door te hurken;
 • Sla je armen om je knieën;
 • Houd je hoofd omlaag;
 • Door de voeten bij elkaar te houden is de kans dat de stroom door je lichaam gaat klein;
 • Vermijd gebruik van je mobiele telefoon.
Overige aandachtspunten

Overige aandachtspunten:

 • In het algemeen kan worden gezegd dat het bij onweer binnenshuis veiliger is dan buiten. Echter houten bouwsels zoals keten zijn niet zonder risico;

 • Raak tijdens het onweer de binnenkomende leidingen, zoals water-, elektra-, telefoon-, en antenne-leidingen, niet aan;

 • Na een hevig onweer en mogelijke blikseminslag moeten arbeidsmiddelen gecontroleerd (gekeurd) worden op mogelijke gebreken, voordat ze weer in gebruik genomen mogen worden.


Raadpleeg buienradar 


Maak je zo klein mogelijk door te hurken
Naderend onweer
Bij voeten tegen elkaar is de kans klein dat er stroom door het lichaam gaat.