T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Veilig vervoer gascilinders
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik controleer vóór het laden altijd of de afsluiters van de cilinders goed gesloten zijn;
 • Ik controleer dat cilinders zijn vastgezet
Introductie

Gas-wordt gebruikt voor de brandstofvoorziening van materieel en bij lassen en snijden (Co2/ autogeen). Bij vervoer, kan door morsen of lekkage een explosief of brandgevaarlijk mengsel ontstaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Explosiegevaar of brand;
 • Overschrijding toegestane hoeveelheid kilogram;
 • Beschadiging van cilinder afsluiting;
 • Ophoping van gasdampen in laadruimte;
 • Uitstroom van restgas uit slangen;
 • Onsteking door sigaret of open vuur.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Tijdens laden en lossen NIET roken in of in nabijheid van bus of aanhangwagen;
 • Personen en gasflessen in aparte ruimte;
 • Zorg voor ventilatie in laadruimte;
 • Plaats gasflessen altijd rechtop,geborgd tegen omvallen;
 • Controleer of de afsluiters gesloten zijn;
 • Koppel slangen tijdig los in de openlucht.
Tips > Voor meer informatie
Brandbaar gas. Gevaar voor explosie.
Oxidrend gas. Verhoogt het brandgevaar.
Innert gas.Verstikkingsgevaar.
Giftig gas. Gevaar voor vergiftiging.
Corrosief gas. Kans op chemisch verbranden.