J. de Koning/M.Briaire / J. de Koning/M.Briaire
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Afschermen risicovolle situaties
Inleiding

Bij het afsluiten van het HSE dashboard Railinfra 2021 is er gebleken dat het niet afschermen van risicovolle situaties in de top drie van de gemelde (gevaarlijke) situaties is geëindigd. Locaties waarbij potentieel letsel kan ontstaan dienen deugdelijk gemarkeerd/afgezet te worden (ook bij tijdelijke verlating) zodat je collega's en omstanders gewezen worden op het aanwezige gevaar en er een barrière gevormd wordt om de locatie (on)bewust te betreden.