S. van Tricht / S. van Tricht
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Preventieve maatregelen voor de vakantieperiode.
Introductie

De vakantie staat voor de deur!

Dit betekent voor de meesten dat de bouw op slot gaat. Het werk ligt er de komende weken verlaten bij. Veel van ons nemen de tijd om tot rust te komen, lekker op vakantie te gaan en genieten van onze vrije tijd.

Ook onze kinderen en die van anderen zijn vrij. Zij hebben alle tijd om buiten te spelen. Helaas zien zij ons bouwterrein als een prachtige speeltuin, met alle risico’s van dien.

En niet iedereen heeft vakantie. Voor inbrekers, brandstichters en vandalen zijn het drukke tijden. Houd hier rekening mee.

Ook wanneer de bouwwerkzaamheden door gaan tijdens de vakantie zijn er risico's waar we rekening mee moeten houden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer de bouwplaats wordt betreden door onbevoegden kan dit, door onbekendheid met de veiligheidsrisico’s, leiden tot gevaarlijke situaties en ongevallen, maar ook tot diefstal of schades. Omdat wij ook tijdens de vakantie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de bouwplaats en omdat iedere schade of diefstal nadelig is voor het project, ons bedrijf en mogelijk voor de omgeving nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Zoals iedere dag nemen we bij het verlaten van de bouwplaats de gebruikelijke maatregelen, echter voorafgaande aan de vakantie doen we dit intensiever. Dit omdat de periode waarbij de bouwplaats er verlaten bij komt te liggen en het hierdoor fout kan gaan nu aanzienlijk langer is dan bij een korte onderbreking.

We moeten de bouwplaats behoeden voor de onschuldige bezoekers en dus ook kinderen. Denk goed na wat voor onveilige situaties kan zorgen (bijvoorbeeld putten, sleuven, bergen zand, buizen). We hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van onze omgeving. Laat de bouwplaats veilig achter en geef criminelen geen kans. Denk hierbij aan de volgende maatregelen bij het verlaten van de bouwplaats:

 • Voorkom toegang tot het bouwterrein. Breng hekwerken in optimale staat.
 • Zorg ervoor dat collectieve voorzieningen zoals leuningwerk en dergelijke in optimale staat zijn.
 • Sluit gevaarlijke openingen, trappenhuizen e.d. af.
 • Zorg voor een opgeruimd(e) bouwterrein/-locatie.
 • Sluit toegangsdeuren goed af.
 • Houd rekening met extreme weersomstandigheden. Voorkom mogelijke stormschade.
 • Veranker opgeslagen bouwmaterialen en/of materieel tegen omvallen.
 • Sla waardevolle materialen en/of grote hoeveelheden niet op op het werk. Als dit onvermijdelijk is, onttrek het dan aan het zicht. Veranker het gebruikte afdekmateriaal ook goed.
 • Materiaalvoorraad op de bouwplaats dient niet groter te zijn dan nodig is om direct na de vakantie te kunnen starten.
 • Zet ladders, om andere werkniveaus te bereiken, achter slot en grendel.
 • Maak steigers mogelijk ontoegankelijk.
 • Blokkeer wielen van verrijdbaar materieel.
 • Ontdoe materieel van ontstekingsmechanisme, afsluitbare doppen op brandstoftanks aanbrengen.
 • Verwijder verlengkabels.
 • Voer vuilcontainers af.
 • Verwijder brandbare materialen, zoals bijvoorbeeld hout, isolatie, dakbedekking, verf e.d., uit de projecten.
 • Regel Verantwoordelijkheid ten aanzien van eigendommen van de onderaannemers.
 • Attendeer medewerkers erop dat kleding, gereedschappen e.d. niet in de schaftgelegenheid moeten worden achtergelaten.
 • Organiseer eventueel sociale controle van de omwonenden in overleg met de wijkagent.
 • Vergrendel raamschotten van keten van binnenuit, of voorzie ze van tralies van betonijzer en/of luiken.
 • Afsluiten nutsaansluitingen, meterkasten en watermeterputten goed af.
 • Stel kranen en bouwliften buiten werking en sluit de stroom af.
 • Voer kopieerapparatuur, personal computers, printer, bijzondere telefoon- installaties, portofoons e.d. af.
 • Laat belangrijke administratieve niet op het werk achter.


 • Zorg ervoor dat t.b.v. voorbijgangers die iets willen melden een meldingsnummer zichtbaar is.
 • Regel de opvolging bij meldingen.
 • Organiseer toezicht gedurende de vakantieperiode.