RvNK / R. de Groot
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Werken in bewoonde woningen
Introductie

Werkzaamheden in service en mutatieonderhoud, maar ook in renovatie vinden regelmatig plaats in een bewoonde omgeving. Je bent daar te gast, maar je kunt daar ook te maken krijgen met agressie en/of vervuiling. Daarnaast kunnen jouw werkzaamheden invloed hebben op de veiligheid van bewoners en hun huisdieren.

Kom je bij een woning aan, bel dan eerst aan, stel je voor en vertel welke werkzaamheden je nu gaat uitvoeren. Doe verder net ofdat je thuis bent en vraag aan de bewoner of er nog plaatsen zijn waar zij van ons extra aandacht vragen.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Eigen Veiligheid eerst

Als bewoners zich agressief gedragen, is het vooral belangrijk rustig te blijven en te proberen de bewoner te kalmeren. Zodra je echter het gevoel krijgt, dat het kan escaleren, rond het gesprek dan af, en verlaat de woning. Koppel het terug aan de teamleider, zodat deze het met de opdrachtgever kan bespreken. Ook als je vaststelt, dat de woning zwaar vervuild is, bijvoorbeeld door huisdieren of drugsspuiten, moet je de woning verlaten. Ook dan meld je dit aan de teamleider. In overleg met de opdrachtgever kan de woning dan eerst door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd worden. Bij aanwezigheid van (agressieve) huisdieren, vraag de bewoner dan deze naar een andere ruimte te brengen. Zorg, dat je de alarmkaart voor de regio, waar je aan het werk bent, bij je hebt. Als er dan iets gebeurt, heb je telefoonnummers en het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis bij de hand.

Veiligheid bewoners

Tijdens serviceonderhoud zijn er ook bewoners in de woning aanwezig. Deze kunnen letsel oplopen ten gevolge van de werkzaamheden. Het is daarom belangrijk niet alleen te letten op je eigen veiligheid, maar ook op de veiligheid van de andere aanwezigen. Maak bij werkzaamheden met een hoog risico voor de bewoners een plan om de veiligheid te kunnen waarborgen. Aandachtspunten zijn onder andere: - vraag de bewoner kinderen en huisdieren uit de directe omgeving van de werkzaamheden verwijderen - laat gereedschap niet onbeheerd achter, zeker niet in de aanwezigheid van kinderen - maak apparatuur in ieder geval spanningsvrij bij het verlaten van de werkplek - laat kruipluiken nooit onbewaakt open staan - voorkom vallende voorwerpen van een (rol)steiger bij woningtoegangen - neem al het gereedschap en afval mee bij het verlaten van de woning

Maatregelen > Voorkom overlast

Bij veel verschillende werkzaamheden ontstaat kwarts- en houtstof. Door gebruik te maken van stofafzuiging voorkom je dat je blootgesteld wordt aan schadelijk stof. Bij werkzaamheden buiten of in natte ruimtes, is het soms ook mogelijk gereedschap met watertoevoer te gebruiken. Op deze manier wordt er minder stof in de woning verspreid. Dat scheelt overlast en schoonmaken! Bij DVM zijn onder andere kleine gereedschapsstofzuigers, en kleine haakse slijpers met watertoevoer beschikbaar.

Tips > Voor meer informatie

Voor werkzaamheden in bewoonde omgeving zijn er gedragsregels van toepassing. Wanneer er alleen kinderen thuis zijn, ga dan niet naar binnen, maar maak een nieuwe afspraak om de werkzaamheden uit te voeren.