Chr. Vulker
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Looproutes vrijhouden
Looproutes

In deze toolbox besteden we aandacht aan looppaden om op een veilige manier de werkplek te bereiken. Tevens is het belangrijk om bij calamiteiten snel de weg te vinden naar een veilige plaats.

Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Wat loopt goed op ons project en wat kan beter? Denk aan de toegang tot de werkplek, loopbruggen, opslagruimte en trappen.
 • De materialen, die op de bouwplaats liggen hebben wij deze ook direct nodig?
 • Kun je deze situatie verbeteren door materialen beter op te slaan?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Struikelen over rondslingerende materialen en gereedschappen.
 • Struikelen over losliggende elektriciteit kabels (met name in/op  trappenhuizen / loopbordessen/ steigers/ opslagruimtes/ vluchtwegen).
 • Vallen

De wapening ligt op de looproute “geparkeerd”.

Gelet op de aanwezige centerpen is de kans op letsel aanwezig.  Advies:  Verplaats de wapening zodat er meer ruimte is om te lopen naast het bekistingselement. Scherm de uitstekende centerpen af (zie toolbox stekeinden en centerpennen).

Er ligt veel materiaal opgeslagen op de looproute en op de werkplek van de timmerlieden.

Die obstakels veroorzaken val- en struikelgevaar

Actie: Ruim overtollig materiaal op

Ter plaatse van de ingang van het pand is het kruipluik niet voldoende afgedekt/dichtgelegd. Het risico is aanwezig dat je in het kruipluik stapt.

Actie:  Onderneem direct actie en laat het kruipluik beter afzetten/afdekken/dichtleggen.


Vloersparingen met een afmeting groter dan ca. 1 m2, bijvoorbeeld vides, trapgaten, grote leidingschachten etc., worden altijd beveiligd met klembalusters of staanders in pot met dubbel leuningwerk en kantplank. Of een gelijkwaardige oplossing middels hekwerken zoals Combisafe.

Vloersparingen met een afmeting kleiner dan ca. 1 m2 of met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld rond) worden afgedekt met draagkrachtig plaatmateriaal gefixeerd tegen onbedoeld verschuiven of oppakken. De plaat moet duidelijk herkenbaar zijn als beveiliging van een vloersparing. Hierop dient onderstaand sjabloon te worden aangebracht.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Toegangswegen, doorgangen, trappen, vluchtwegen vrijhouden van obstakels.

 • Rondslingerend afval opruimen en  weggooien in de daarvoor bestemde container
 • Overtollig materiaal en materieel opbergen op daarvoor bestemde plaatsen
 • Kabelhaspels oprollen en opruimen als je er niet meer mee werkt
 • Looppaden en bouwwegen gescheiden houden
 • Verlichting aanbrengen indien nodig
 • Houd een steigervloer schoon en zorg voor voldoende loopruimte
 • Houd looppaden zoveel mogelijk vrij van water, modder, sneeuw en ijs.