Chr. Vulker
02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Looproutes vrijhouden
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  • Wat loopt goed op ons project en wat kan beter? Denk aan de toegang tot de werkplek, loopbruggen, opslagruimte en trappen.
  • De materialen, die op de bouwplaats liggen hebben wij deze ook direct nodig?
  • Kun je deze situatie verbeteren door materialen beter op te slaan?
Looproutes vrijhouden


De wapening ligt op de looproute “geparkeerd”.

Gelet op de aanwezige centerpen is de kans op letsel aanwezig.  Advies:  Verplaats de wapening zodat er meer ruimte is om te lopen naast het bekistingselement. Actie: De wapening is direct door de uitvoerder verplaatst om de kans op letsel door de aanwezige centerpennen te verminderen.

Er ligt veel materiaal opgeslagen op de looproute en op de werkplek van de timmerlieden.

Die obstakels veroorzaken val- en struikelgevaar

Ter plaatse van de ingang van het pand is het kruipluik niet voldoende afgedekt/dichtgelegd. Het risico is aanwezig dat je in het kruipluik stapt.

Actie:  Werknemer onderneemt direct actie en laat het kruipluik beter afzetten/afdekken/dichtleggen.


Vloersparingen met een afmeting groter dan ca. 1 m2, bijvoorbeeld vides, trapgaten, grote leidingschachten etc., worden altijd beveiligd met klembalusters of staanders in pot met dubbel leuningwerk en kantplank. Of een gelijkwaardige oplossing middels hekwerken zoals Combisafe.

Vloersparingen met een afmeting kleiner dan ca. 1 m2 of met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld rond) worden afgedekt met draagkrachtig plaatmateriaal gefixeerd tegen onbedoeld verschuiven of oppakken. De plaat moet duidelijk herkenbaar zijn als beveiliging van een vloersparing. Hierop dient onderstaand sjabloon te worden aangebracht.