00 Life Saving Rules
 >  Ik werk veilig op hoogte en diepte

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik werk veilig op hoogte en diepte

Vallen van hoogte is ongevalsoorzaak nummer één in de bouw. Wanneer er valgevaar bestaat, dien je maatregelen te nemen om het valgevaar tegen te gaan. Er is in ieder geval sprake van valgevaar bij een valhoogte van 2,5 meter of meer is, maar ook bij een geringere valhoogte wanneer er gevaar is om op obstakels, uitstekende delen en dergelijke te vallen.

Voorkomen van valgevaar:
Werkplekken op hoogte of naast diepe putten en sleuven kun je veilig maken door het aanbrengen van goed leuningwerk of een veilige steiger, bordes of werkvloer. Goed leuningwerk is voldoende sterk, minimaal één meter hoog en de tussenopeningen onder de leuning zijn maximaal 50 centimeter. Afhankelijk van de werkplek en het valgevaar kunnen strengere eisen gelden.

Openingen in vloeren moet je met leuningwerk afzetten of dichtleggen. Bij het dichtleggen van vloeropeningen moet je de plank fixeren en markeren, zodat iedereen weet dat de plank niet weggehaald mag worden. Maak gebruik van het sjabloon valgevaar welke verkrijgbaar is via de materieeldienst.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Werken op hoogte of diepte brengt de volgende risico’s met zich mee:

 • Vallen van hoogte door onvoldoende leuninghoogte of ontbreken van randbeveiliging;
 • Vallen door onvoldoende beschermde vloersparing;
 • Geraakt worden door een vallend voorwerp;
 • Vallen in put of sleuf;
 • Bedolven worden door een sleuf die bezwijkt.
Maatregelen > Wat moet je doen?

​​Werken op diepte:

Een veilige put of sleuf is voorzien van:

 • Een veilig talud of grondkerende voorzieningen, zoals een damwand of sleufkisten;
 • Voldoende vluchtwegen (minimaal 2 toegangs-/uitgangsmogelijkheden).

Vaste steiger:

 • Betreed een steiger alleen als deze voorzien is van een groene steigerkaart bij de toegang;
 • Verander de steiger niet (alleen de steigerbouwer mag de steiger aanpassen);
 • Het leuningwerk is volledig inclusief kantplank, de verankering intact en de trappen geborgd. De afstand tussen de steiger en de wand is niet groter dan 15 cm.

Hoogwerker:

 • Gebruik een hoogwerker alleen na een training of instructie;
 • Gebruik een hoogwerker zoals aangegeven in gebruiksaanwijzing;
 • Alleen hoogwerkers met voetbediening zijn toegestaan (uitzondering railhoogwerker);
 • Verlaat de hoogwerker nooit op hoogte.

Ladder:

 • Je mag een ladder tot 10 meter gebruiken om bij een werkplek te komen, maar een ladder zelf is geen werkplek;
 • Een ladder mag alleen bij uitzondering en onder strikte voorwaarden als werkplek dienen. Een steiger of hoogwerker heeft de voorkeur.

Sparingen:

 • Sparingen kleiner dan 1 m², of van afwijkende vorm afdekken met draagkrachtig materiaal voorzien van een valgevaarsjabloon (verkrijgbaar via de materieeldienst) en gefixeerd tegen verschuiven of onbedoeld oppakken;
 • Sparingen groter dan 1 m² beveiligen met compleet leuningwerk of combisafe hekwerken.

Werken op plaatsen waar leuningwerk niet mogelijk is:

Wanneer je werkt op plaatsen waar leuningwerk (nog) niet mogelijk is, moet je andere maatregelen nemen, zoals voldoende sterke, grote vangnetten en/of gebruik van persoonlijke valbeveiliging (bijvoorbeeld positioneringsgordels of harnasgordels met vanglijn en valdemper).

Zie voor meer specifieke informatie ook de volgende toolboxen;

Discussie > Bespreek het met je collega’s

Bij vallen van hoogte is het risico op ernstig letsel erg groot. Een klein voorwerp kan al heel veel schade aanrichten, laat staan wat grotere voorwerpen die naar beneden vallen kunnen doen. Ook indien medewerkers zelf vallen, kan er bij een geringe valhoogte toch snel letsel met langdurig verzuim ontstaan.

Dus houd alle beveiligingen in tact, zorg voor herkenbaarheid van valgevaar en houd de bouwplaats opgeruimd zodat gevaarlijke situaties zichtbaar zijn.

 1. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.
 2. Bij gevaar direct de werkzaamheden stilleggen!