00 Life Saving Rules
 >  Ik accepteer aangesproken te worden en spreek aan

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik accepteer aangesproken te worden en spreek aan

Een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van ongevallen is elkaar helpen veilig te werken. Bij dat helpen is het belangrijk dat je elkaar aanspreekt op onveilig gedrag en dat je accepteert dat men je aanspreekt op jouw gedrag.

Iemand aanspreken kan best eng zijn. Je weet immers niet wat de ander gaat doen met jouw opmerking. Als de opmerking oprecht bedoeld is en je doet dit op een respectvolle manier, wordt dit meestal goed opgevat.

Aangesproken worden voelt niet altijd prettig, maar wanneer je je bedenkt dat jouw collega oog heeft voor jouw veiligheid, kun je hem vooral dankbaar zijn.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Veilig werken is voor Dura Vermeer erg belangrijk, uiteindelijk willen we allemaal na ons werk weer veilig en gezond naar huis.

Iedereen kan een keer iets over het hoofd zien of een vergissing maken. Daarom is het belangrijk dat we op elkaar letten en elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Uit onderzoek komt naar voren dat 80% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door 6 type ongevallen:

 • Struikelen;
 • Vallen;
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen;
 • Stoten tegen uitstekende voorwerpen;
 • Klem raken;
 • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes.

Wanneer we allemaal actief werken aan veiligheid kunnen wij deze ongevallen voorkomen.

Voorbeeld:

Er was eens iemand op een bouwplaats. Hij zag een risico, maar dacht: ‘dat is niet mijn werk, daar bemoei ik mij niet mee’ en zei niets.

Er was eens iemand op de bouwplaats en die hoorde een vreemd geluid. Hij keek rond, zag niets en zei daarom niets.

Enkele minuten later viel een collega meters naar beneden…

Maatregelen > Wat moet je doen?

Als je iemand aanspreekt:

De succesformule bij iemand aanspreken op een onveilige handeling of situatie is het geven van open en eerlijke feedback. Beschrijf de onveilige handeling of situatie die je gezien hebt vanuit jezelf (ik zie dat..., ik merk dat…).  

Neem de tijd voor het gesprek:

 • Stel jezelf voor en zeg wie je bent;
 • Zeg waarom je de persoon aanspreekt: ik zie een onveilige handeling of situatie;
 • Vertel welk gedrag je ziet of hoort, zonder waardeoordeel;
 • Vraag en luister wat de persoon vindt van je waarneming;
 • Richt je op de risico’s, vertel waarom je de handeling of situatie onveilig vindt en geef de gevolgen aan voor de persoon die je aanspreekt, voor jou of voor anderen;
 • Geef ook aan wat er goed gaat;
 • Zoek samen naar aanvaardbare oplossingen, vraag aan degene die je aanspreekt hoe het anders kan;
 • Maak afspraken met elkaar hoe het werk wordt voortgezet;
 • Bedank de persoon voor zijn tijd.


Als je wordt aangesproken:

Accepteer dat je wordt aangesproken. De persoon bedoelt het goed, hij maakt zich zorgen over jouw veiligheid.

 • Ga er vanuit dat de persoon die je aanspreekt het beste met je voor heeft;
 • Heb aandacht voor de persoon die jou aanspreekt en luister naar hem;
 • Kom samen tot een goede oplossing;
 • Bedank hem dat hij je helpt.


Voor iedereen op onze bouwplaatsen geldt daarom:

 • Grijp in bij onveilige situaties en handelingen;
 • Meld onveilige situaties.
Discussie > Bespreek het met je collega’s

In de bouw vinden we het nog niet gemakkelijk om elkaar ‘aan te spreken’. Hoe kijk jij er tegenaan?

 • Ik lijk wel een politie-agent!              
 • Ik help graag mijn collega’s en hoop dat ze dat ook voor mij doen.
 • Toezicht is toch de taak van de uitvoerder?
 • Veiligheid, dat doen wij samen!