00 Life Saving Rules
 >  Ik luister en ben alert

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal ongevallen met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk ongeval is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de Dura Vermeer Life Saving Rules. Door het naleven van de 10 gedragsregels kun je voorkomen dat je betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval.

De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Ik luister en ben alert

Zien is één ding, maar je ziet alleen datgene waar je naar kijkt. Het is daarom belangrijk om ook goed te luisteren en alert te zijn. Op een bouwplaats gebeurt van alles om je heen. Lawaai, gebruik van gehoorbescherming en bellen op de bouwplaats kunnen er voor zorgen dat je slechter kunt horen en minder alert bent op wat er gebeurt.

Bij Dura Vermeer zijn ongelukken gebeurd, soms zelfs met dodelijke afloop. Die kunnen mede veroorzaakt zijn doordat het slachtoffer waarschuwingen niet heeft gehoord of hier niet tijdig op heeft gereageerd. Zorg er daarom altijd voor dat je alarmsignalen goed kunt horen en reageer hier direct op.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het risico van niet alert zijn of niet goed kunnen horen is:

 • Je kunt risico's niet meer goed inschatten;
 • Je bent in gedachten en loopt ongemerkt naar een risicovolle plek;
 • Je hoort waarschuwingen niet;
 • Je hoort rijdend materieel/ auto's niet aankomen;
 • Je hebt meer aandacht voor je telefoon gesprek dan voor hetgeen waarover je kunt struikelen of tegenaan kunt stoten.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Lawaai:

Op bouwplaatsen is vaak veel lawaai en dat is niet altijd te voorkomen. Je kunt lawaai wel verminderen of zorgen dat je hier minder last van hebt. Je kan de veiligheid van jou en je collega’s vergroten door:

 • Spullen neer te leggen in plaats van neer te gooien;
 • Machines uit te zetten wanneer ze niet worden gebruikt;
 • Afstand te houden van geluidsbronnen (veilige werkplek);
 • Rustig te rijden (geen onnodig hoge toerentallen);
 • Machines tijdig te laten onderhouden en ze niet te overbelasten.


Gehoorbescherming:

Het dragen van gehoorbescherming in lawaaiige situaties is verplicht. Het voorkomt gehoorbeschadiging zodat je goed kunt blijven horen. Aan de andere kant kan het dragen van gehoorbescherming er toe leiden dat je de omgeving minder goed kunt horen. Draag daarom alleen gehoorbescherming wanneer het nodig is. Gebruik bij voorkeur otoplastieken met de juiste filters.


Bellen op de bouwplaats:

Dat je bereikbaar bent, is handig. In noodsituaties kan een mobiele telefoon zelfs levens redden doordat je snel kunt alarmeren en hulpdiensten kunt inschakelen. Bellen zorgt er echter ook voor dat je omgevingsgeluiden slechter hoort en je minder alert bent op wat er om je heen gebeurt. Daarom gelden voor bellen op de bouwplaats de volgende regels:

 • Bel zo min mogelijk op de bouwplaats: privételefoontjes horen thuis tijdens de schaft;
 • Zoek een veilige en overzichtelijke plek op als je moet bellen;
 • Bel niet lopend over de bouwplaats. Je kan dan gemakkelijk ongemerkt in een gevaarlijke situatie terecht komen;
 • Bel niet tijdens het bedienen van rijdend materieel;
 • Bel niet in de nabijheid van in gebruik zijnde sporen of rijbanen;
 • Niet iedereen is zich bewust van de gevaren van bellen op de bouwplaats. Wanneer je iemand lopend ziet bellen over de bouwplaats, spreek hem/ haar er dan op aan.
Discussie > Bespreek het met je collega’s

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Loop je zelf wel eens al telefonerend over de bouwplaats?
 2. Heb je wel eens iemand aangesproken die dat doet?
 3. Ken je nog andere momenten waarop je niet alles goed kon zien?
 4. Is de verlichting op de bouwplaats voldoende?