M. de Leeuw / M. de Leeuw
12 Milieu
 >  Duurzaam hout
WAAROM DUURZAAM HOUT (FSC / PEFC)

Dura Vermeer is er van overtuigd dat duurzaamheid belangrijk voor onze toekomst. Steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog maar duurzame projecten, omdat hier op termijn voordelen mee behaald worden. Wij kunnen daarin niet achterblijven. Een dergelijke maatregel heeft dus echt effect op de milieubelasting van de sector. Als koploper in de bouw vindt Dura Vermeer het belangrijk om als eerste in de sector dit signaal af te geven en zodoende anderen te bewegen dit ook te gaan doen.

 • Keurmerk FSC staat over het algemeen voor tropisch hardhout. 
  Claimtypes:

  • FSC 100%

  • FSC Mix Credit

  • FSC Mix x%, waarbij x ligt tussen 70% en 100%

 • Keurmerk PEFC staat over het algemeen voor vurenhout (zachthout). 
  Claimtype:

  • x% PEFC, waarbij x ligt tussen 1% en 100%

Al het ingekochte hout in projecten van Dura Vermeer Utiliteit- en Woningbouw moet duurzaam zijn, dat wil zeggen FSC of PEFC (met uitzondering van MTTS, Maleisisch hardhout).

FSC- en PEFC-projecten

Als met de opdrachtgever contractueel is afgesproken dat al het hout, of bepaalde onderdelen, in FSC of PEFC geleverd moeten worden spreken we van een FSC- of PEFC-project. In die gevallen kennen we een aantal specifieke werkafspraken. Deze zijn in het KAM Systeem terug te vinden.

Aandachtspunten bij het op een juiste wijze doorgeven van de FSC- of PEFC-claim

Inkoop:

 • De leverancier/onderaannemer die FSC- of PEFC-gecertificeerd hout of houtproducten levert moet beschikken over een geldig FSC- of PEFC-certificaat.
 • Met leverancier/onderaannemer dienen dezelfde contactuele afspraken gemaakt te worden als met de opdrachtgever is overeengekomen. Dus hetzelfde keurmerk (FSC of PEFC) en claimtype. Staat in bestek alleen FSC of PEFC€ of wordt geen claimtype vermeld dan is de keuze aan ons.
 • Ondanks dat we een standaard afspraak hebben met onze vaste houtleveranciers dat er duurzaam hout geleverd moet worden, geef het bij bestelling voor de zekerheid nog even aan.

  Uitvoering / werkvoorbereiding:

  • Houd bij de bouwplaatsinrichting rekening met gescheiden opslag hout. Dit is alleen noodzakelijk als verwisseling plaats kan vinden. Let daarbij op dat dit duidelijk herkenbaar is.

  • De uitvoerder dient erop toe te zien dat die juiste producten op de juiste plaats terecht komt.

  • De producten dienen herkenbaar te zijn met het juiste FSC- of PEFC-label. Een sticker op een product is geen bewijs voor FSC of PEFC en ook niet verplicht. De afleverbon en factuur zijn het enige bewijs!

  • Bij ontvangen van materialen afleverbon controleren op juiste vermelding van:
   • De claim: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x% of x% PEFC?
   • De omschrijving van het product: deur, kozijn, trap enz
   • De hoeveelheden per product in stuks, m2, m3 of een andere eenheid (geen % of €)
   • CoC-nummer (nummer FSC certificaat) van leverancier / onderaannemer
  • Andere bosbouwlabels zijn niet geldig!
  • Deze gegevens moeten ook op de factuur staan!
  • De bonnen dienen mee gestuurd te worden met de factuur.
  • Tijdens de startwerkbespreking dienen instructies gegeven te worden over gebruik FSC/PEFC-hout.

  Werkvoorbereiding / Administratie

  • Bij ontvangen van de factuur deze controleren op juiste vermelding van:
   • De claim: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x% of x% PEFC?
   • De omschrijving van het product: deur, kozijn, trap enz
   • De hoeveelheden per product in stuks, m2, m3 of een andere eenheid (geen % of €)
   • CoC-nummer (nummer FSC certificaat) van leverancier / onderaannemer

  • Gegevens van factuur overnemen op de materiaalbalans
  Risico's > Wat als het niet klopt?

  FSC-PEFC Escalatieproces:

  Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan allee hierboven genoemde stappen, wordt het product onterecht verkocht met een FSC of PEFC claim. Dit moet direct gemeld worden aan de leverancier / onderaannemer:

  • Overleg wat er fout is gegaan
  • Laat de bon c.q. factuur herstellen indien het een administratieve fout blijkt te zijn
  • Laat de levering weer ophalen indien blijkt dat het daadwerkelijk geen FSC of PEFC levering is geweest.

  Doe dit zo snel mogelijk nadat je de fout hebt ontdekt!

  Tips > Let ook op juiste afhandeling door Dura Vermeer

  Bij de laatste factuur die Dura Vermeer naar de klant stuurt moet de FSC / PEFC Projectclaim als bijlage mee gestuurd worden. Ook onze facturen dienen te voldoen aan de FSC- / PEFC-eisen.

  Neem hiervoor vroegtijdig contact op met je KAM Adviseur

  Discussie > Bespreek het met je collega's!

  Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe en waar vindt opslag van gecertificeerd hout plaats
  2. FSC en PEFC hout mag niet onderling vermengd worden, maar ook niet met hout zonder een FSC of PEFC claim
  3. Controleer of je met het juiste hout aan de slag gaat
  4. Meld direct bij de uitvoerder als je denkt dat het niet goed gaat met het gebruik van FSC of PEFC hout